Obsah

Zprávy

první
ze 8
poslední

#

Zápis 2018

V úterý 3.dubna – hned po Velikonocích se v naší škole konal zápis předškoláčků. Po čtvrté hodině se sešli rodiče předškoláčků i samotní předškoláci. Po přivítání si děti mohly vyzkoušet prorazit „kouzelné dveře“ do školy vozíkem, jako to bylo v Harry Potterovi. Na uvítanou jsme si pro ně připravili krátké vystoupení. Po vystoupení jsme šli do třídy
a tam už si naše nové kamarády rozebraly paní učitelky. My jsme si mohli postavit hrad z kostiček. Potom jsme si vzali do dvojiček každý nějakého předškoláčka nebo předškolačku a vyrazili jsme s nimi plnit úkoly, za které dostali razítko. Bylo tam třeba: házení míčků do klauna, molky, kroket, skluzavka, tunel, navlékání kuliček a zajímavý bunkr. Po splnění všech úkolů nám ještě zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Všichni byli oceněni sladkou odměnou. Bylo to krásně strávené odpoledne s našimi novými kamarády a v příštím školním roce na nás budou čekat noví prvňáčci: Eliška, Amálka,Tomášek a Tobík. Moc se na ně těšíme! celý text

ostatní | 25. 4. 2018 | Autor: Terezka Langášková, Bára Vaculková, Tereza Skládalová a Denisa Vlková
Kulturní den ve Zlíně  1

Kulturní den ve Zlíně

Dne 18. ledna jsme hned ráno jeli se školou na výchovný koncert. Hned po příjezdu naše kroky směřovaly do budovy 21. – sídla krajského a finančního úřadu. Vyjeli jsme skleněným výtahem na překrásnou vyhlídku na celé krajské město. Byla tam také tabule s hejtmanem Jiřím Čunkem a jeho spolupracovníky, nechyběli ani předešlí hejtmani. Potom jsme vyrazili
do kongresového centra na výchovný koncert na téma „Ať žije Večerníček“. Času bylo dost, tak jsme v pohodě stihli i posvačit a paní ředitelka šla mezitím zaplatit vstupné. Bundy, batůžky, kabelky s čepicemi jsme odložili v šatně. Koncert byl o paní, kterou navštívilo její mladší já a tyto dvě postavy nás provázely celým příběhem orchestru s pohádkovou hudbou. Zážitek byl nádherný. Po koncertu následoval přesun do MC Donald´s restaurace. Každý si koupil svůj oběd. Někteří žáci, kteří nejsou návštěvníky klubu nejmladšího diváka, odjeli do školy a většina z nás pokračovala do zlínského zámku
na interaktivní výstavu Orbis Pictus play. Bylo to o zajímavých strojích a různých konstrukcích či hudebních nástrojích. V jedné místnosti byl vystavený dřevěný kruh s našimi smysly i znameními zvěrokruhu: například vodnář - čich, rak – sluch, štír - výdrž a kozoroh má smysl pro rovnováhu. Potom jsme
ve velké vánici bloudili až do městského divadla, kde jsme zhlédli pohádku POPELKA. Bylo to taky moc krásné, smíšené verze příběhu, které nejsou ani zfilmované. Po představení pro nás přijel pan řidič se školním autobusem a jeli jsme domů. BYLO TO OPRAVDU MOC HEZKÉ A BÁJEČNĚ JSME SI TO VŠICHNI UŽILI.
celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor: Adéla Hečková, Jakub Čala, Tereza Skládalová

Putování Tydýta

Dne 31.ledna k nám přijely dvě paní z Olomouce. Nejdříve se nám představily
a potom začal příběh pana Tydýta. Vysvětlovali jsme si, co všechno se schovává pod písmenem D. Jedno slovo DIVADLO právě začínalo na toto písmenko. Žila byla holčička jménem Amálka, která měla právě narozeniny a maminka jí ušila plyšáčka, kterého si vysnila. Amálka si s ním celý den nadšeně hrála a večer šla spát. Mezitím si hračky začaly povídat. Divně se na Tydýta dívaly a dokonce začaly žárlit, že má Amálka raději Tydýta než je. To už se ale Tydýt rozhněval a odešel do světa. Jenomže hračky si uvědomily, že se budou muset Tydýtovi omluvit, protože se nezachovaly vůbec hezky. Plyšáci Tydýta dlouho hledali,
ale nenašli, až se Tydýt ocitl v Africe. Plyšoví kamarádi se najednou ve vesnici sešli a potkali paní z Afriky, které vůbec nerozuměli. Přišel na řadu mluvčí Martin, který se dozvěděl, že Tydýta unesla sova. Tak nastalo další putování a shánění sovy, kterou nakonec našli a ta nám (žákům) dala dva úkoly:
Postavit z větných pochval i z kamínků cestu a ten druhý úkol zněl – musíme říct, co je pro nás v životě nejdůležitější. No a pohádka o Tydýtovi skončila šťastně. Tydýt nezůstal s Amálkou, ale zůstal s námi ve škole. Moc se mi tato přednáška líbila a děkuji za pěkně strávený den.
celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor: Barbora Vaculková
Dopravní výchova s panem Dřevojánkem 1

Dopravní výchova s panem Dřevojánkem

Dne 7.prosince k nám přijel pan Martin Dřevojánek. Byla to přednáška o dopravní výchově. Ukázali jsme si značky, řekli si, po které straně se jezdí, po které chodí.
Po značkách hurá na test. Panu Dřevojánkovi jsme ještě zazpívali. Testy byly náročné pro nás, ale pro druháky ne. Po testech jsme se dozvěděli, kolik máme bodů. Naučná přednáška nás nejen poučila, ale zároveň nám i připomněla, jak dbát dopravních předpisů, dodržování značek a hlavně musíme vědět, jak se má chodit na silnici. Děkujeme za pěkný den, moc se nám to líbilo!!!!!!
celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor: Bára Vaculková, Terezka Výchopňová
ZDRAVOTNÍ  PŘEDNÁŠKA 1

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA

Ve středu na Mikuláše jsme se dvě hodiny učili, potom k nám do školy přijel pan Petr Olšan - záchranář. Jako první nám představil sebe a také svého kamaráda, kterého jsme si mohli pojmenovat. Dali jsme mu jméno Míša. Na něm nám ukazoval věci, které by se mohly stát každému, jako třeba: upadnout do bezvědomí, poranit se, zlomit si ruku a nohu, vykrvácet nebo se opařit horkou vodou. Měli jsme možnost si vyzkoušet první pomoc: masáž hrudníku na figuríně, oslovit a ošetřit bezvědomého a také volání na dispečink záchranné služby. Při opaření jsme si vysvětlili, jak se ošetřuje popálenina a jaký je na to dobrý prostředek. Velmi poučná byla masáž hrudníku na míšovi i na figuríně. Ale nesměla chybět ani osobní záchrana: přivolání pomoci, ošetřit sám sebe i někoho cizího, poskytnout první pomoc a hlavně se umět o bezvědomého postarat. Nejdůležitější je znát číslo záchranné pomoci: 155.
Po skončení naučné přednášky jsme obdrželi od pana Olšana dárečky: knížku, co jsme dnes probrali, nálepku a reflexního medvídka. My jsme se z toho moc ponaučili a děkujeme
za nádhernou a velmi poučnou přednášku!!
celý text

ostatní | 6. 3. 2018 | Autor: Bára Vaculková, Ondra Bič, Martin Křížka
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA GREINERU 1

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA GREINERU

V pátek 1. prosince jsme měli vystoupení na Greineru při příležitosti Rozsvěcování vánočního stromečku. V 16:15 jsme přišli do školy, poté nás odvezl autobus do firmy, kde probíhal program a různé zábavné hry. Pomalu jsme se nachystali na vystoupení venku před nazdobeným stromečkem. Předvedli jsme krátké pásmo plné koled a říkanek, nechyběl ani taneček. Jak jsme odvystupovali, tak nás všichni chválili. Pak pro nás přišla paní a dala nám velký balíček všelijakých sladkostí a dobrot. Taky se nezapomnělo na rozsvěcování stromečku, kterého se ujal sám pan ředitel Benda. Potom do stanu přišel MIKULÁŠ a rozdával dárečky. Byl to příjemně strávený páteční večer plný zážitků. celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Tereza Langášková, Pavlína Baranová
Mikuláš ve škole 1

Mikuláš ve škole

Úterní ráno 5.12.2017 jsme dojeli do školy jako obvykle. Byli jsme ve družině. Potom probíhala výuka českého jazyka a matematiky. Dolní třída vypracovávala listy ve dvojicích (projekt) a horní třída dělala v českém jazyce pracovní sešit. Pak následovala přestávka se svačinkou. Kluci nás strašili, že už jsou tady čerti! Potom jsme v okně viděli srnku a taky slyšeli hlasité zvonění zvonu. Přišla paní učitelka Staroveská a my se usadili na místa. Paní ředitelka se nás zeptala, jestli už něco slyšíme. Pak se ozval zvon a my se zatřásli. Čert zabušil na dveře a my se tak strašně báli! Hned na to vtrhl pekelník dovnitř a za ním Mikuláš s andělem. Následovalo přivítání. A nejprve si pozvali 2. třídu. Každý chodil a přiznával své neduhy, zpíval koledu nebo recitoval básničku. Za odměnu jsme dostali adventní kalendář a sladkosti. Čert nám pomaloval tváře uhlím.Na rozloučenou jsme společně zazpívali Vánoce, Vánoce přichází k nám. Poděkovali jsme jim za to, že za námi přišli na nikoho si neodnesli. Byl to nezapomenutelný den.
celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Adélka Hečková a Pavlínka Baranová
Jarmark Slušovice 1

Jarmark Slušovice

Ráno v sobotu 2.12.2017 jsme se sešli v šatně na sokolské zahradě a převlékli do krojů. Počkalo se chvíli na ostatní naše kamarády. Mezitím už se na pódiu rozmístily potřebné věci k vystoupení – drhla, řehtačky, flétny a nástroje. Konečně jsme začali zpívat první koledu a tréma z nás spadla. Následovaly další známe koledy např. Stojí vrba košatá, Na Vánoce dlúhé noce… Všem se našeho vystoupení líbilo. Odešli jsme do zákulisí. V šatně jsme se převlekli. Dostali jsme pochvalu a čokoládu od paní starostky. Byla moc dobrá (čokoláda). Potom někteří z nás ještě zůstali
na jarmarku a dívali se na další program nebo prošli stánky, kde si pochutnali na dobrůtkách.
celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Ondra, Honza a Martin
Adventní tvoření s rodiči 1

Adventní tvoření s rodiči

Ve čtvrtek před první adventní nedělí bylo tvoření s rodiči. Sešli jsme se ve škole a společně vyrobili věnečky a svícny. Přichystali jsme malé občerstvení, pustili koledy a začali jsme vyrábět. Polystyrenové korpusy omotali chvojím, přidali svíčky a přírodní a třpytivé ozdůbky. Společně jsme pak ještě vytvořili věnečky na dveře školy a stromeček. Tvoření s rodiči jsme si moc užili a výrobky odnesli domů. celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Tereza Langášková
Pečení perníčků ve škole 1

Pečení perníčků ve škole

Po velké přestávce se 4. a 5. ročník přesunul do jídelny. Paní učitelka vytáhla těsto z mísy, Barča začala válet těsto pomocí válečku. Nejprve si ale pomoučnila podložku. My jsme konečně začali vykrajovat. Vykrajovátka byla různá: kočka, sněhulák, srdce, hvězda, anděl, prase, sova i kolečko. Vše jsme skládali hezky
na plechy, které se daly péct do trouby. Čtyři holky šli míchat polevu. Až ta poleva byla bílá, tak jsme se pustli do zdobení. Udělali jsme přes sedm plechů.
celý text

ostatní | 8. 2. 2018 | Autor: Adélka Hečková, Tereza Skládalová
#

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI, SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK, OHŇOSTROJ 2017

V úterý a středu 24. – 25. října u nás ve škole probíhaly Dny otevřených dveří, kdy měli naši rodiče nebo i jiní zájemci možnost přijít do tříd, aby se na nás podívali, jak se učíme.
Ve středu ráno probíhala výuka českého jazyka i matematiky, během které a za námi přijely děti z MŠ Hrobice. Ukázali jsme jim vyzdobenou školu, mohli také obdivovat naše skřítky Podzimníčky, také jsme si společně pohráli. Následovala příprava na odpoledne – nachystání různých dobrot – mazaly se pomazánky, krájela zelenina, připravoval se ovocný salát, napekla se spousta dobrot z listového těsta. Odpoledne už přijeli hosté, kteří si na našem pohoštění pochutnávali. Byla také organizovaná prohlídka školy, kde se hlasovalo o nejkrásnějšího skřítka. Chvíli nastávalo očekávání a pak už začalo vystoupení. Dospělí i malí diváci nás ocenili potleskem. Všichni už byli v napětí, kdo letos vyhraje soutěž SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Konečně nastalo vyhlášení: s velkým uznáním to dopadlo takhle: 3. místo obsadili Juříkovi a dostali Activity. 2. místo si odnesli Výchopňovi a vyhráli kouzelnickou sadu. 1. místo udělili Bártíkovým a jako každý rok byla první cena krásný vyhlídkový let letadlem. Nakonec byli všichni účastníci soutěže oceněni čokoládou i kinder vajíčkem.
Na závěr nastal lampiónový průvod obcí Neubuz, který byl zakončený na hřišti velkolepým ohňostrojem. Ten se nám všem moc líbil. Na závěr oblohou přeletěl ještě dron pana Staroveského. A začaly nám Podzimní prázdniny
celý text

ostatní | 7. 11. 2017 | Autor: Martin Křížka 4. ročník
#

DRAKIÁDA 2017

Letošní drakiáda na Letišti Slušovice tradičně spojená se sportovním odpolednem pro děti, připadla letos přesně na polovinu října. Lepší termín jsme si nemohli vybrat. Počasí totiž bylo v neděli ukázkové.
Slunce, které se opíralo po celý den do letištní dráhy, doplňoval výhled na okolní kopce, halící se do nejkrásnějších podzimních barev. K ideálu pořádné drakiády chybělo možná trochu více kýženého větru. Ten však děti a často především jejich rodiče společně nahradili rychlými nohami, tím pádem se většina draků na nedělní oblohu podívala!
Drakiádu a sportovní odpoledne plné her, soutěží a zábavy doplnili tradičně obětaví čtyřkolkáři pod hlavičkou Aligator AVS, nechyběla tu ani paní Nesňalová z nedaleké farmy, která sem na projížďky pro děti přivedla hned čtveřici nádherných koní. Děti si mohly projít pestrými stanovišti, kde na ně čekaly sportovní i zábavné úkoly. A strefit se ze vzduchovky
do terče není žádná legrace. Ke zkrášlení nejenom malých slečen přispělo malování na obličej paní Šavarovou.
Bonbónkem na závěr, v pravém i přeneseném slova smyslu, byl přílet legendárního Čmeláku. Průlet nad letištěm s kouřovými efekty i závěrečný shoz bonbónů, utajil pan Jindřich Polepil z CIS -AIR dokonale. O to bylo překvapení větší a jednomotorový dolnoplošník, původně vyvinutý jako zemědělský letoun, sklidil i s pilotem velký zájem a ovace.
Velký dík patří všem, kteří nám pomohli s organizací celé akce.
celý text

ostatní | 7. 11. 2017 | Autor: kolektiv učitelek ZŠ Neubuz
#

KERAMIKA LIPTÁL

Ve středu 4.10.2017 jsme se školou jeli tvořit do ZŠ Liptál. Když jsme dorazili na místo, přivítala nás výtvarnice - paní Petra Pilná. Doprovodila nás do třídy. Tam jsme se dvě hodiny učili (3. a 4. ročník). Na konci vyučovací hodiny jsme si zahráli hru Město, jméno, zvíře, věc, rostlina... Měl jsem 135 bodů.
Když přišli druháci a třeťáci, nastala svačina. Poté jsme začali tvořit my. Vyráběly se košíky z keramické hlíny. Napřed bylo zapotřebí udělat placičku, její okraje se pak namazaly blátíčkem. Potom jsme váleli šneky, které bylo potřeba dávat na sebe a tím nám vznikal košík. Protože by to nebylo pěkné, museli jsme šneky ještě uhladit speciálním hladítkem. Pak už stačilo košíky jenom namalovat barvičkami, které máme rádi. Hotové výrobky nám vypálí v keramické peci, a my budeme mít vánoční překvapení
pro rodiče :-)
Po hotové práci následoval oběd a odjezd zpátky k nám do školy.
Za příjemný den strávený v Liptále všem paním učitelkám moc děkujeme!
celý text

ostatní | 7. 11. 2017 | Autor: Martin Křížka 4. ročník
#

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA

Dne 19. září jsme autobusem odjeli na zámek Vsetín. Tam nás Honza Husák provedl přednáškou Není houba jako houba. Poznávali jsme houby plyšové, skutečné i na obrázcích. Viděli jsme velmi zajímavý film o vývoji hub. Taky jsme se podívali na výstavu, kde bylo okolo 80 druhů hub. Potom jsme vyšli na věž, kde jsme dostali úkol, při kterém jsme měli rozdělovat houby mezi jedlé, nejedlé a jedovaté. Na závěr proběhla vyhlídka, ze které jsme viděli celý Vsetín. Pak jsme jeli zpátky do školy.
Na přednášce jsme se dověděli spoustu informací. Např. z jakých částí se skládá houba, že houby spolupracují se stromy nebo že v ČR je kolem 4 000 druhů hub a mnoho dalších zajímavostí.
Celý výlet byl moc super 
celý text

ostatní | 9. 10. 2017 | Autor:

NÁVŠTĚVA U PANA DUBOSKÉHO

Druhý školní den brzy ráno jsme všichni žáci i paní učitelky společně vyrazili k panu Dubovskému do jeho obory. Vešli jsme branou a spatřili muflony. Pomaličku a potichu přecházíme chodník
a vidíme další zvířata: nádherné daňky, také zajíčky a už nás vítá pan Dubovský. Všechno nám ukazuje, vysvětluje, odpovídá nám na naše dotazy. Sedli jsme si na lavičky a začala malá ale moc zajímavá přednáška. To byla skvělá podívaná! Vidět tak z blízka plachou lesní zvěř a dokonce při krmení. Pan místostarosta nám také ukázal krásné paroží. A jak bylo těžké! Nastala svačinka, potom už jsme se rozloučili, poděkovali a vydali se zpět do školy. Bylo to super!!!
celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor:

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Slavnostní zahájení nového školního roku nám začalo v pondělí 4. září 2017 velmi netradičně.
Na školním dvorku na žáky čekalo nástupiště 9 a 3/4, košíky (vozíky) na aktovky a z povzdálí bylo slyšet houkání vlaku. Všichni žáci dostali jízdenku na vlak - dokonce jsme tentokrát udělali výjimku i pro rodiče a paní starostku s panem místostarostou, kteří nás jako každoročně přišli přivítat po prázdninách.
A už se začalo projíždět uvítací branou s vozíky! Na dětech byla vidět obrovská radost i očekávání. Samozřejmě jsme se všichni ocitli v "Bradavicích - v kouzelné škole s Harry Potterem". Všechny paní učitelky i paní školnice byly oblečeny v čarodějných pláštích. Následovalo rozřazování do kolejí (skupin) našeho celoročního kouzelnického projektu, které měl na starosti "moudrý klobouk". Všichni žáčci byli rozděleni do čtyř skupin, dostali cedulky a také se museli podepsat
na list s pravidly.

Na děti čekaly nově natřené skříňky v šatnách, krásně uklizené, nazdobené a navoněné třídy i školní družinka. Všichni dostali výbornou zmrzlinu od paní starostky, která také všem žákům, učitelům i rodičům popřála úspěšný a pohodový školní rok.
Bohužel v letošním školním roce nenastoupili do naší školičky žádní noví prvňáčci, ale i tak jsme si první den báječně užili a pevně věříme, že za rok u nás uvítáme nové školáčky!
celý text

ostatní | 13. 9. 2017 | Autor:

DIVADLO PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA A PROMOCE ŽÁKŮ ZŠ NEUBUZ


Předposlední červnový týden nás ve škole čekalo divadelní představení pohádky "Princové jsou na draka", které nacvičily paní učitelky se všemi žáky naší školy. Od pondělí do středy se představení hrála pro školky z Veselé, Hrobic, Všeminy i Slušovic (odtud přijely dokonce 2 skupiny: předškoláčků a maláčků), aby si to naši herci pořádně vyzkoušeli. Ve čtvrtek odpoledne už nás čekala slavnostní premiéra i s promocí žáků pátého ročníku. Kulturní místnost nad obchodem praskala ve švech. Pohádka sklidila obrovský úspěch u malých
i velkých diváků. Letošní absolventi 5. ročníku jsou Eliška Baranová, Matěj Juchelka a Lukáš Uhřík, kterým přejeme hodně úspěchů a zdaru v dalším studiu. Všem žákům, pedagogům
a rodičům přeji báječné prázdniny plné sluníčka, zážitků a rodinné pohody.
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Sportovní pátek s Veselou

V pátek 23. června k nám přijela škola Veselá. Jako první jsme jim zahráli divadlo PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA. Lukáš byl Honza, Bára Mařenka, Jucheláč král, Eliška princezna, Deniska, Terezka L., Terezka S. s Adélkou byly dvorní dámy a Anežka komoří. Divadelní představení se žákům z Veselé i paním učitelkám moc líbilo. Následovala svačinka, dostali jsme oplatky. Pak jsme se všichni přesunuli na víceúčelové hřiště, kde se začalo vybíjenou. Bylo to napínavé, ale nakonec jsme prohráli. Je to škoda, ale musíme se s tím smířit. Poté následoval fotbal na trávníkovém hřišti. Holky tentokrát byly roztleskávačky - jenom jsme se nemohli trochu domluvit, co budeme dělat, ale nakonec všechno klaplo. Fotbal se hrál trošinku déle. Veselané byli i ve fotbale lepší, to musíme uznat, prostě byli lepší. Ale za snahu jsme všichni dostali kofolu. Po obědě se sklízelo pódium nad obchodem a odnášely se i kulisy. BYL TO BEZVA DEN  celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Plavecká soutěž Zlín

Ráno jsme vyjeli z domu brzy a cestou následovalo vyzvednutí Matěje Hladíka a Martina Křížky - účatnili jsme se totiž plaveckých závodů pro 3. ročník "STŘÍBRNÝ VĚNEC".
Po příjezdu a zaparkování u městských lázních ve Zlíně jsme hned u schodů potkali našeho bývalého spolužáka Radima, který se přestěhoval do krajského města. To bylo super setkání! První byla rozplavba holky a pak my kluci. A už se plavalo naostro - znak plaval Matěj, jako druhý jsem nastoupil já (prsa) a nakonec Martin plaval kraula. Všechno nám vždy před každým stylem ukazoval zkušený plavec. Na závěr byly štafety - zase první holky a pak kluci. Plavali jsme ve stejném pořadí, Matěj měl při štafetě problémy - vypadalo to, jako by se topil. Na závěr se rozdávaly ceny, každý si něco odnesl, i když nevyhrál. To překvapení, které si všichni převzali, byly perníkové ryby. Nakonec jsme jeli zpět do školy na oběd. Sice jsme nevyhráli, ale důležitá je účast - třikrát hurá!
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor: Ondřej Bič

57. ZLÍNSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL

V úterý 30. května jsme jeli do Zlína na filmový festival. Jako první jsme šli do Zlatého Jablka,
kde jsme měli rozchod. Pak jsme si prohlédli různé sochy a paní učitelka nám o každé něco řekla. Poté jsme navštívili festivalový stánek, kde jsme si prohlédli různé hračky a zajímavé předměty. Kdo chtěl, tak si mohl vyrobit např. záložku nebo masku. Následovala svačina, během které jsme viděli kouzelníka Jirku a jeho nejlepšího kamarád Fíka, nezapomnělo se ani na Jáju a Páju. A hurá do kina na film Hejdy děvčátko z hor! Když příběh skončil, tak jsme si s holkami povídaly, jak to bylo krásné. Ještě jsme se podívali např., jak se točí zprávičky na DÉČKU nebo jsme mohli plnit různé úkoly či umíchat lektvar. Ale protože všechno jednou končí, stejně jako náš festivalový den, tak jsme už museli jít na autobus.  Jéé to byl príma den!!!
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

VESNICE ROKU 2017 – ZLÍNSKÝ KRAJ

Ve středu 31. května se naše obec a škola zúčastnila soutěže o nejúspěšnější obec letošního roku. Od rána probíhaly přípravy. Po svačince a převlečení do krojů, masopustních masek
a kožíšků jsme všichni vyrazili na Bílou Hlínu, kde proběhlo uvítání komise a zazněly také fašankové písně s tanečkem. Následovala návštěva a prohlídka školy – tancovalo se, zpívalo
a také proběhla krátká ukázka výuky. Hodnotilo se i zpívání u stromečku, kde zazněly pěkné koledy. Potom jsme my hasiči vyrazili na hasičárnu a ukončení vyvrcholilo na fotbalovém hřišti požárním útokem mladších hasičů. Někteří spolužáci si stihli ještě i zasoutěžit
na stanovištích. Po obědě jsme se ještě byli podívat na výstavu Petra Sovjáka - jak se žilo dříve a paní starostka nám koupila zmrzlinu. Moc se nám vylepšená obec líbila a myslíme si, že budeme mít ocenění.
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

POUŤ A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ NEUBUZ 2017

V neděli 7. května 2017 proběhl v naší škole den otevřených dveří při příležitosti POUTI v Neubuzi. Návštěvníci měli možnost projít si celou školu, podívat se do tříd, školní družinky i jídelny. Zhlédli kroniky i spoustu fotografií z předešlých i dávných let, zavzpomínali
na školní léta.
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Dopravní hříště Malenovice

Dne 2.května po prodlouženém víkendu jsme celá škola vyrazila školním busem na dopravní hřiště
do Malenovic. Tam nás přivítal pan Martin Dřevojánek. Rozdělili jsme se do skupin, někteří jezdili nebo se procházeli jako chodci po dopravním hřišti a ostatní
v učebně psali testy. Pan Dřevojánek nám vykládal důležité poznatky o značkách, cyklistech a o celém silničním provozu. Nakonec velcí psali test a také proběhly zkoušky na řidičák. Všechno dobře dopadlo
a my se vrátili s úspěchem do školy na běd. I přes malou nepřízeň počasí nám všechno parádně vyšlo!
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:
#

Slet čarodějnic

V neděli 30.4. 2017 se na Moštárně v Neubuzi uskutečnily ČARODĚJNICE. Žáci ze základní školy Neubuz měli sraz v 16:00 hodin. Vystupovala zde také mateřská školka Sluníčko ze Slušovic. Děti předvedly hezký tanec o slečně myšce a panu kocourkovi. Potom jsme přišli na řadu my s „ČARODĚJNCKÝM PÁSMEM“. Byl to rej všech čarodějů i ježibab. Po nás následovalo ještě další vystoupení s čarodějnou tématikou - opět ze školky. Krásně se všechno vydařilo a my už jsme se těšili na soutěže! Kolem hřiště bylo připraveno celkem 10 stanovišť s úkoly, např. házení na netopýry, pití kouzelného lektvaru, hádanky a jiné hry.
Po splnění všech úkolů jsme dostali špekáček, který jsme si opekli. BYLO TO KRÁSNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE!
Děkujeme 
celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor: Martina Plšková
#

ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA – 17. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE HLEDÁNÍ

Ve čtvrtek 20.4.2017 odpoledne proběhlo v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola 17. ročníku literární soutěže Hledání. Výsledky byly odtajněny po patnácté hodině. Soutěž má dlouholetou tradici a je součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven Kde končí svět. Letošní téma neslo název „JSEM PÁNEM SVÉHO ČASU.“ Všichni mladí autoři popustili uzdu své fantazii a rozepsali se o tom, co důvěrně znají. Do soutěže se přihlásilo celkem 119 dětí z 25 škol celého okresu Zlín. Žák naší školy Martin Křížka obsadil výborné 1. místo v I. kategorii. Moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší malotřídní školy.
celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor: Petra Výchopňová
#

Soutěž v recitaci a zpěvu ZŠ Všemina

Dne 12.4.2017 ve středu před velikonočními prázdninami jsme byli na soutěži ve Všemině. Sešli se tam hned 3 školy – žáci z Veselé, Všeminy a Neubuzi. Konkurence byla velká. Dorazili jsme kolem osmé hodiny a hned jsme se přezuli a vešli do třídy, kde jako první proběhlo kolo v recitaci. Celkem bylo 5 kategorií, podle ročníků, kde z každé školy soutěžili 2 vybraní žáci. Po recitaci následovala přestávka na svačinku a na řadu přišla pěvecká soutěž. Výkony byly parádní i přesto, že jsme měli velkou trému. Porota to neměla vůbec jednoduché. Na závěr proběhlo vyhlášení a předání cen. A nedopadli jsme vůbec špatně. 1. místo v recitaci získali: Terka Výchopňová, Terka Langášková, Jirka Sládek a Eliška Baranová. 2. místo v recitaci: Matěj Hladík a Lukáš Uhřík. Ve zpěvu obsadila 1. příčku Tereza Výchopňová a bronzové pozice
si vyzpívali Adéla Hečková a Matěj Juchelka.
Potom jsme museli už odjet zpátky do školy.
celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor:
#

Zápis do prvního ročníku 2017

Zápis do prvního ročníku 2017 celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor:
#

Přírodovědná soutěž "Poznej a chraň"

Dne 10.4. 2017 jsme se zúčastnili soutěže POZNEJ A CHRAŇ v Želechovicích. Po příjezdu na místo a odevzdání našich výtvorů, začala samotná soutěž. Rozdělili nás na skupiny. Někteří šli na poznávačku a ostatní psali testy. Bylo tam hodně zvířat a také záludných otázek.Třeba tesařík alpský, mlok skvrnitý nebo úhoř říční. Byli jsme hodně napjatí. Však správné odpovědi jsme se dozvěděli až na konci. Byla také chvilka k hraní na hřišti, když jsme čekali na výsledky. Vyhodnocení dopadlo parádně, obsadili jsme 3. a 4. místo! Paní učitelka nám koupila zmrzlinu ve škole jsme dostali velkou pochvalu, také se ještě musíme připravit na krajské kolo soutěže. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor:
#

Školička v přírodě RS Trnava 2017

Začátkem dubna jsme byli na školičce
v přírodě. Na rekreační středisko do Trnavy nás dovezl školní autobus. Po příjezdu následovalo ubytování a také představení všech družstev. Novinkou letošní školičky byli schovaní čertíci, za které jsme získávali body do družstev. Na školičce jsme se samozřejmě také učili, hráli jsme plno zábavných her, hledali jsme poklady podle šifer, navštívili jsme pivovar Vraník i s průvodcem.
A nejoblíbenější lesní hra Pašeráci se hrála hned dvakrát. Každý večer byl nějaký program třeba : pyžamová párty, karneval, stezka odvahy s poznáváním zvířátek ve tmě a samozřejmě nechyběla ani oblíbená Miss - za holky vyhrála Pája a za kluky zvítězil Jirka. Přijel za námi i Honza Husák s Darčou, který nám udělal také zajímavou přednášku a vyrazili jsme na túru, která tentokrát nebyla moc dlouhá. Počasí nám celkem přálo, tak se stihla spousta věcí, dokonce jsme si i zaplavali a zaskákali v bazéně.
CELÁ ŠKOLIČKA BYLA OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE BEZVA !!!
celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Eliška Baranová

Školička pro předškoláčky 1

Školička pro předškoláčky 1 celý text

ostatní | 23. 3. 2017 | Autor:
první
ze 8
poslední