Obsah

Zprávy

první
ze 8
další poslední

Ekoprojekt 72 hodin

Cílem Ekoprojektu 72 hodin bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Ekoprojekt 72 hodin byly tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2012) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků. My jsme se zúčastnili v pátek dopoledne, kdy se děti seznámily se skřítkem Podzimníčkem, který je požádal o pomoc při úklidu obce a okolí. Popsal jim, co všechno mu v zazimování přírody. Po seznámení s pravidly bezpečného chování při úklidu kolem cest a chodníků děti obdržely ochranné pracovní rukavice, sáčky, hrábě, lopaty a metly. Při samotném čištění byly upozorňovány na různorodost odpadků v okolí. Plasty, sklo a papír odnášely do zvlášť určených pytlů. Po ukončení se vytříděný odpad uložil do sběrných kontejnerů. Děti pak navrhovaly, co by se mělo dělat pro to, aby odpadů nejen v okolí naší obce ubývalo. Další naší činností byla výsadba květin u víceúčelového hřiště a zasazení stromu. Všichni jsme si uvědomili, že stačí málo a pohled na naše okolí bude o moc příjemnější. celý text

ostatní | 16. 10. 2012 | Autor: Správce webu

Návštěva ZOO - LEŠNÁ


Již tradičně jsme se vydali na první výlet ve školním roce mezi zvířátka. Tentokrát nás čekal v ZOO pan průvodce, který nás provedl pavilonem opic a tučňáků.Nejprve jsme pozorně poslouchali jeho zajímavý výklad ke každému z druhů. Potom si nás všechny ještě vyzkoušel, to aby věděl, kolik dětí dávalo pozor.Myslím, že jsme nezklamali.Však i projekt, který následoval hned po tomto výletě ukázal, kolik nových věcí si všechny děti zapamatovaly.

Počasí nám přálo, a tak i procházka k dalším expozicím byla příjemná.Zvířata se nám představovala v celé své kráse.Na závěr některým zbylo ještě sil na řádění v lanovém centru.Ty , co už bolely nožky , jistě potěšila i závěrečná projížďka vláčkem. Příští rok se budeme zase těšit na shledanou!

Autor: Ladislava Pekařová celý text

ostatní | 15. 10. 2012 | Autor: Správce webu

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Neubuz

SRPŠ při ZŠ Neubuz bylo zaregistrované v roce 1993. Má na starosti akce a činnost zájmových kroužků celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor: Správce webu

Rozloučení s Neubuzí

Vážení přátelé,

nadešel čas loučení. V životě nastane chvíle, kdy je nutné si uvědomit, co je pro něho důležité a co mu může dát pocit štěstí. A ta chvíle je tu. V Neubuzi jsem prožila hodně pěkných let. Byly chvíle, kdy jsem měla chuť odejít, díky některým nespokojeným lidem. Ale vždy práce s dětmi zvítězila.
celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor: Správce webu

Přehled soutěží ve školním roce 2011-2012

Naše škola je známá svou aktivní činností jak ve vzdělávacích soutěžích, tak ve sportovních. Z 27 žáků na celé škole , z toho polovina jsou mladší žáci, kteří to teprve zkouší co je to bojovat za tým nebo sám reprezentovat školu, soutěží skoro všichni. Přehled výsldků naleznetev záložce Úspěchy žáku. celý text

ostatní | 19. 7. 2012 | Autor: Správce webu

Sportovní hala Euronics ve Zlíně

ASPV SK Zlín a RCSPV ve Zlíně uspořádalo 15.dubna 2012 soutěžní přehlídku pohybových skladeb. Hala opět zářila. A měla proč. Přece 20. výročí ČASPV je dostatečný důvod k oslavám. Hala plná soutěžících a napnutých diváků místy i tančila. Týmy se navzájem povzbuzovaly. Soutěže se zúčastnily tyto kluby a oddíly: Aerobik klub Zdena Zlín, ASPV SK Zlín, ASPV Slušovice, Kontrast Dance Slušovice, TJ Jiskra Otrokovice, ASPV SK Neubuz, HTSŠ Koťata Zlín, AŠSK ZŠ Trnava. Soutěžilo 21 skladeb. celý text

ostatní | 21. 6. 2012 | Autor: Správce webu

Akademie na hale

Flétny s lidovým tanečkem zahájily slavnostní přehlídku činností na hale ve Slušovicích. Neubuzští žáci opět ukázali, co dovedou. Vystoupení zpestřil i jejich country tanec. Pro některé bylo velké překvapení, když v polovině country tance, děvčata odhodily sukně a začaly tančit úplně jiný styl. A že je to bavilo, bylo vidět na jejich rozesmátých tvářích. I kluci si pořádně zadupali na děvčata. Jejich vystoupení bylo veselé. Tanec i flétny předvedli neubuzští žáci i při oslavách „Kácení máje" ve Slušovicích, kde vystupují již tradičně jako hosté. celý text

ostatní | 21. 6. 2012 | Autor:

Drakiáda - Cyril Sládek

V neděli 29.9.2013 se konala drakiáda pořádaná naší školou. Na drakiádu jsem se moc těšil, jen jsem se trochu bál, jestli mi bude lítat drak. Na letiště, kde se akce konala, jsme dorazili asi 14.15 hodin. Tedy já , bráchové a tatínek. Hned jak jsme přišli, vybalili jsme draky a začali pouštět. Můj drak zprvu létal, ale bratrův ne. Potom je pouštění přestalo bavit a tak si šli zasoutěžit, ale já jsem se pořád snažil, můj drak létal. celý text

ostatní | 21. 6. 2012 | Autor: Správce webu

Zpívání u stromečku

V sobotu 17. listopadu se konala další akce pořádána spolu s naší obcí a pod záštitou pana hejtmana – „Zpívání u stromečku". I když měli žáci velmi málo času na nácvik vánočního pásma, zvládli všechno na výbornou. Prvňáčci se předvedli krátkou básničkou a hrou na flétny. Starší žáci přednášeli, zpívali koledy a hráli na flétny za doprovodu housliček paní učitelky Petry Výchopňové. Dohromady pak vytvořili živý betlém a za svitu svíček a zpěvu koled vystoupení ukončili. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Jarmark Slušovice

V sobotu 26. listopadu se uskutečnil již třetí ročník slušovického jarmarku pořádaného Mikroregionem Slušovicko. Předcházely mu obrovské přípravy, děti musely nacvičit program plný valašských a country tanců, písničky i hru na flétny. Ve družince a výtvarné výchově žáci s paní učitelkou společně vyráběli různé ozdoby: stromečky, ovečky, magnetky, svícínky a jiné pěkné výrobky na prodej do stánku, kde se naše škola už potřetí prezentovala. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Masopust

Tak jako každý rok i letos předcházely masopustnímu průvodu velké přípravy. Ve výtvarné výchově jsme se věnovali výrobě masek a čepic. V hudební výchově jsme nacvičovali masopustní písně a básně a vše vyvrcholilo v pátek, kdy žáci po úvodní projektové hodině oblečené v maskách vyšli do ulic. Dětem se vydařily krásné básně i plakáty, které můžete vidět na „Dnech otevřených dveří „Děti se oblékly do masek myslivec e, medvěda, koně, báby s nůší, smrtky a další. Průvod vycházel v 9.30 od školy. Obyvatelé již čekali a děti dostaly spousty koblížků, lívanců a koláčků. U každého domu jsme zazpívali a odříkali tradiční písně a říkadla. Průvod jsme ukončili ve třináct hodin, kdy jsme měli ve škole nachystaný oběd. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Neubuzský slavíček

V pátek 16. března to bylo v kulturní místnosti v Neubuzi jako ve včelíně. Jak by ne, když k nám zavítaly děti a paní učitelky ze základních škol z Veselé a ze Všeminy. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

County soustředění

Letošní country soustředění proběhlo ve dnech 30. a 31. března. Děti přišly v pátek do školy bez aktovek jenom s batohem a věcmi na spaní. Ráno jsme si zatancovali a zahráli hry, jako překvapení jsme po obědě vyrazili do Galaxie. Kde děti měly dvě a půl hodiny na hraní, vyzkoušeli trampolínu, skluzavky, autíčka, nafukovací letadlo, horolezeckou stěnu a spoustu dalších atrakcí. Cestou zpátky jsme vysedli ve Slušovicích a u paní ředitelky Staroveské opekli buřty, zahráli hry a zazpívali u táboráku. Za šera jsme se vydali na cestu zpět, od letiště jsme hráli svíčkovou až ke škole. Po příchodu jsme si nachystali spaní, pustili pohádku na dobrou noc a zalezli do spacáků. Bylo vidět, že někteří jsou hodně unavení a hned jak zalehli tak usnuli. Ráno jsme vstávali v 8:00 hodin. K snídani byl čaj a rohlík s pomazánkovým máslem. Pak jsme si stihli ještě zatancovat a to už zvonil pan Horák, který přijel udělat přednášku Požární ochrany. Přednáška se všem moc líbila, byla provázena krátkými scénkami ze života s poučením, jak bychom se měli v té dané situaci zachovat. Po přednášce byl oběd, na který se všichni moc těšili a to pizza. A pak už hurá domů. TĚŠÍME SE NA PŘÍŠTĚ !!!! celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Karneval

Letos, tak jako každý rok uspořádala škola spolu s Klubem rodičů karneval. Letos se konal 1.dubna a proto nesl název Aprílový karneval. Karneval začínal v 15:00 hodin v kulturní místnosti nad obchodem. Na všechny účastníky čekalo malé občerstvení ve formě bufetu, párek v rohlíku, linecké cukroví, které děti napekly ve škole spolu s paní Juříkovou a které lákalo návštěvníky svou vůní již z dálky. Účast dětí byla velká, přivítali jsme princezny, čaroděje, piráty, bílé paní, různá zvířátka, navštívil nás z daleka i Harry Potter. Na děti čekala spousta her a soutěží: taneční hry, hry s míčky, hry s padákem, soutěžili jsme ve družstvech i jako jednotlivci a všichni se náramně bavili. Hudbu a zábavu zajistila Eva Staroveská. Country kroužek se předvedl se svým vystoupením, které nacvičuje na pódiové skladby. A jako tečka na závěr byla tombola, ve které děti vyhrály spoustu cen. Karneval byl super a již teď se těšíme na další rok. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Ekologická soutěž „POZNEJ A CHRAŇ“

Ve čtvrtek 29.3.2012 proběhlo v ZŠ Želechovice oblastní kolo ekologické soutěže „Poznej a chraň" pro žáky 4. a 5. ročníků. Organizátorem této soutěže je Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek. Letošní téma bylo velmi obsáhlé, a to „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři." celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Školička s předškoláky

Rok se sešel s rokem a do naší školičky zavítali noví předškoláci. Přišli hned ráno, prohlédli si školu a hračky ve školní družince. Vyučování zahájili s úsměvem ve tváři, jak jinak než písničkou a tanečkem Kalamajka. Následovalo „vyučování", kde se podívali, co už umí jejich předchůdci, naši prvňáčci. Také oni plnili úkoly, počítali a kreslili obrázky. Dokonce dostali i svůj první domácí úkol. A kdože to za námi přišel? Byli to Jiřík Sládek a Terezka Křížková z Neubuze, ze Slušovic pak Matěj Juchelka a Eliška Baranová. Věříme, že se jim u nás líbilo a budou se do školy těšit, opustí je strach z nového a neznámého prostředí. Přejeme všem hodně úspěchů a odhodlané vykročení do života. celý text

ostatní | 18. 5. 2012 | Autor: Správce webu

Podzimní Dny otevřených dveří

Významnou akcí v naší škole byly dvoudenní Dny otevřených dveří nebo-li podzimní slavnosti s ohňostrojem. Pro návštěvníky byly dveře otevřeny v době vyučování i po jeho skončení. Všechny přivítala vyzdobená školička a dvorek s neskutečným množstvím nápaditých výrobků ze zeleniny a podzimních plodů, které vyráběly děti za pomoci svých rodičů. celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor: Správce webu

Poznávací výlet Praha

Do Prahy jsme vyjeli v pondělí 24.10 ve 4:50 ze Zlína z vlakového nádraží. Vlakem jsme jeli asi 4 hodiny. Když jsme dojeli, šla paní učitelka Staroveská koupit lísky na pondělí na metro a na tramvaj. Jeli jsme se ubytovat do klubu KLANOVKA. Kolem 10:00 jsme vyšli na první prohlídku Prahy. celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor: Správce webu

Keramika v ZŠ Liptál


Ve čtvrtek 13. října jsme opět po roce navštívili ZŠ Liptál a jejich keramickou dílnu a hlavně nezapomenutelnou paní vychovatelku Petru Pilnou. Ráno jsme se sešli na zastávce autobusu v 7.00 hodin. Do Liptálu jsme dorazili 7.30 a to už na nás čekala paní vychovatelka. Zavedla nás do šatny a pak do připravené třídy. Tam jsme se rozdělili do dvou skupin. Děti z 1., 2. a 3 ročníku šly rovnou do keramické dílny, 4. a 5. ročník začal matematikou. V dílně nám paní vychovatelka vysvětlila, jak se máme chovat a ukázala, co budeme vyrábět. Dětem se pracovalo dobře a byly moc šikovné. V 9:30 jsme se přesunuli do třídy na svačinku a pak se skupiny prohodily. Za dopoledne jsme stihli vyrobit spoustu výrobků, které nám paní vychovatelka později v peci vypálila. V poledne jsme všichni společně odešli na oběd. A před odjezdem autobusu v 13.30 hod. jsme ještě navštívili tělocvičnu, vyzkoušeli šplh a zatancovali country.

Tento den byl velmi náročný, naučili jsme se pracovat s keramickou hlínou, tvořili jsme podle své fantazie krásné dárky na Vánoce i na Jarmark. Děkujeme paní vychovatelce Petře Pilné za ochotu a trpělivost.

Autor: Hana Vávrová celý text

ostatní | 3. 12. 2011 | Autor: Správce webu

Seznamovací výlet do ZOO Lešná


Hned druhý den po slavnostním zahájením školního roku se celá naše školička vydala mikrobusem na seznamovací výlet na Lešnou. I když tuto krásnou zoologickou zahradu dobře známe, stále nás má čím překvapit. Za jediné dopoledne jsme prošli Afriku, Asii, Austrálii i Ameriku a viděli ohromné množství zvířat. Svou bohatostí a pestrostí nás uchvátila tropická hala Yucatan. Když k tomu ještě přidáme nově vybudovanou oblast Etiopie s řadou originálních etnografických předmětů- dokonale nám vše přiblížilo typickou atmosféru obyvatelstva této africké země.

Samozřejmě jsme stihli i dětský zábavný koutek. Počasí nám přálo na jedničku, tak jsme si odvezli plno krásných zážitků a poznatků, které jsme měli možnost později vyzkoušet v připraveném projektu o zoologické zahradě.

Moc se nám to všem líbilo a těšíme se na další akce.

Autor: Petra Výchopňová celý text

ostatní | 10. 10. 2011 | Autor: Správce webu

Přírodovědná procházka


Ve čtvrtek 29.9., jsme využili krásného počasí a vydali se celá škola na přírodovědnou procházku do okolí naší obce. Po cestě jsme plnili spoustu úkolů – poznávali stromy, jejich plody a taky si trošku zasportovali. Procházka končila na letišti, kde na nás čekal Stromovníček cestovatel. Pro každého si připravil pár otázek, samozřejmě se týkaly všechny přírody a hlavně stromů kolem nás. Zjišťoval, zda dokážeme pojmenovat stromy podle listů a jejich plodů, ale taky z čeho se strom skládá a jak je dělíme. Které stromy na zimu opadávají a které naopak neopadávají. Zkrátka jsme si zopakovali to, co už umíme nebo jsme si připomněli to, co už jsme zapomněli. Hlavně jsme si užili krásného prostředí a sluníčka a ještě se k tomu všemu proběhli na čerstvém vzduchu. Do školy jsme se vrátili hladoví právě včas na oběd. Bylo to SUPER!

MĚJ SE KRÁSNĚ, NEKŘIČ V LESE A TŘEBA SE POTKÁME!!!

STROMOVNÍČEK


Autor: Hana Vávrová celý text

ostatní | 5. 10. 2011 | Autor: Správce webu

Drakiáda


V neděli 2. října se uskutečnil další ročník „ DRAKIÁDY“ na hřišti. Počasí bylo slunečné a větrné. Začali jsme netradičně sportováním a to opičí drahou, která se skládala asi z 15 různých disciplín. Hned po startu jsme proběhli pavučinou, přejeli na šlapadle, zdolali několik slalomů a překážek. Dokonce jsme šplhali do výšek, jako opičáci přeběhli lanovou dráhu a vše završili divokou jízdou na skluzavce. Pak už nezbylo nic jednoduššího než doběhnout do cíle. A ti nejrychlejší běželi dokonce dvakrát. Následoval už tradiční běh s pivem tatínků a přetahování s lanem, kde jsme zapojili i maminky. O tom, že si maminky vůbec nevedly špatně, svědčí i přetržené lano.
Za pomoci starších dětí a rodičů jsme sklidili všechna stanoviště a na řadu přišli draci. Během chvilky byli všichni ve vzduchu a dokonce tam i chvilku vydrželi. Děti byly za svou snahu odměněny malým balíčkem a diplomem. Pak už všichni spěchali do bufetu na občerstvení nebo k táboráku na špekáček. Letošní Drakiáda se nám vydařila a už teď se těšíme na další rok.

Autor: Hana Vávrová celý text

ostatní | 5. 10. 2011 | Autor:

Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září jsme zahájili nový školní trochu netradičně a to slavnostním otevřením nově zrekonstruované jídelny a kuchyně. Pásku přestřihl pan místostarosta Miroslav Dubovský a slavnostní řeč pronesla paní starostka Renata Zábojníková. Následovalo už tradiční pasování prvňáčků na žáky naší školy. Prvňáčky i jejich rodiče a známé přivítali žáci vyšších ročníků krátkým veršováním a hrou na flétnu. Poté prvňáčci zdolali krátkou překážkovou dráhu, obdrželi triko s logem školy a byli pasováni paní ředitelkou Lydií Staroveskou. Na závěr předali maminkám růžičku, jako poděkování za přípravu na tento velký životní krok, kterým bezesporu nástup do školy je. celý text

ostatní | 28. 9. 2011 | Autor: správce webu

Plesová sezóna a naše děti

Zahajování prvního ročníku Farského plesu, který pořádal klub maminek, nebylo pro holky a kluky ZŠ Neubuz premiérou. Už v loňském roce si měli možnost zatančit na pořádání nultého ročníku. Pořadatelé si dali záležet a tak se v příjemném komorním prostředí kulturní místnosti, za jasu svíček vyjímaly slavnostně oblečené dívky v dlouhých bílých šatech a páni kluci, coby jejich doprovod v černo-bílém. Za zvuku famfár svatebního pochodu předstoupili a ve valčíkovém rytmu zatančili polonézu. Ve tvářích všech, nejen u paní ředitelky Staroveské, bylo vidět úsměv i soustředění, aby se všechno povedlo. Pak následovaly v krojích country tance. Publikum vystoupení ocenilo velkým potleskem – „Líbilo se“, oddechly si děti. A rodičům taky. Děti přispěly k příjemné náladě všech přítomných a ples mohl začít. Sympatická kapela a cimbálovka určitě nenechaly nikoho dlouho sedět. Na další plesání se už těšíme a dětem za letošní vystoupení tímto děkujeme. Čeká je nejlákavější odměna - návštěva zábavného centra Galaxie ve Zlíně, jak jim slíbily paní učitelky. Přejme jim to, je to zasloužené. celý text

ostatní | 20. 6. 2011 | Autor: Správce webu

Soutěž Poznej a chraň

Velké věci se rodí z maličkostí a naše školička je na každý, byť i drobný úspěch našich žáků náležitě pyšná. To značí, že výkony našich dětí v rozličných společenskovědních, hudebních nebo sportovních soutěžích a práce pedagogů tvoří vždy jeden celek, který pak ve svém konečném důsledku znamená prezentaci celé školy na veřejnosti. celý text

ostatní | 20. 5. 2011 | Autor: Správce webu

Turnaj ve fotbalu

V pátek 13.5. se celá naše škola vydala na zápas ve fotbalu McDonalds Cup do Zlína. Žáci si předem ve školní družince vyrobili třepetalky a transparenty. Za pokřiku: Neubuz, do toho,… dáme góla, dáme, sítě roztrháme…! náležitě povzbuzovali naše borce. A ti se náležitě činili. Mladší žáci 1. a 2. ročníku nejdříve první zápas vyhráli, ale pak utržili porážku a skončili celkově na druhém místě. Starší žáci 3.-5. ročníku to měli o poznání těžší, a i když se snažili sebevíc, nepodařilo se jim vyhrát a skončili na čtvrtém místě.

Všem borcům blahopřejeme a přejeme i nadále hodně sportovních úspěchů. celý text

ostatní | 15. 5. 2011 | Autor: Správce webu

Masopustní vystoupení v Penzionu pokojného stáří Naděje ve Zlíně

Ve čtvrtek 17. března se celá naše škola vydala už před devátou hodinou ranní na takový pěkný a malinko dobročinný výlet do Domu pokojného stáří ve Zlíně. Tento nový a moc hezký penzion sídlí na Jižních Svazích, kde žijí senioři s ohroženou nebo ztracenou soběstačností či postižení nějakou jinou chorobou. celý text

ostatní | 20. 3. 2011 | Autor: Správce webu

Karneval

V neděli 27.2. bylo pro děti nachystané odpoledne plné zábavy. Na letošní karneval dorazili nejen princezny a princové, ale i víly, piráti, broučci, berušky a jiné pohádkové bytosti. Děti se bavily při hudbě a soutěžích. Každý se zapojil a určitě nezůstal nikdo bez sladké odměny. Nechyběla ani tradiční tombola, na kterou se všichni moc těšili. Někdo vyhrál víc, někdo méně. Pěkný zážitek z karnevalového reje masek si odnesl domů jistě každý. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Obdiv patří i rodičům, co vytvořili pro své ratolesti pěkné originální masky.


Autor: Laďka Pekařová celý text

ostatní | 27. 2. 2011 | Autor: Správce webu
první
ze 8
další poslední