Obsah

Vystoupení pro seniory v Neubuzi

Typ: ostatní
Mezi pravidelné akce, kterých se pravidelně účastníme a moc rádi zde chodíme, patří vystoupení pro neubuzské seniory. Tentokrát se toto setkání uskutečnilo v pátek 8. listopadu. Senioři se sešli v hojném počtu. Naše pásmo mělo „valašský nádech“ – všichni zúčastnění si s námi měli možnost zazpívat valašské písničky, poslechnout si říkanky i krátká vyprávění. Letošní vystoupení bylo zvoleno zejména pro děvčata, neboť jsou moc šikovná a lidové písničky, tanečky i tradice je zajímají a baví. Čtyři zástupci z řad kluků také přispěli
ke zdárnému průběhu této akce. Potěšením pro nás bylo, když se přítomní společně přidali svým zpěvem k dětem. Bylo znatelné, že se jim pásmo líbilo a navodili jsme pěknou atmosféru pro cimbálovou muziku, která zahrála po nás.
Děkujeme za pozvání na tuto akci, velký aplaus a pochvaly svědčí o tom, že se pásmo povedlo a líbilo, což je pro nás velké ocenění.

Vytvořeno: 13. 12. 2019
Poslední aktualizace: 13. 12. 2019 12:52
Autor: Petra Výchopňová