Menu
Základní škola Neubuz
Neubuz

Aktuality

billboard

 

 

 

Pololetní vysvědčení s karnevalem

Datum: 25. 1. 2021

Ve čtvrtek 28.1.2021 dostanou žáci výpis z vysvědčení za první pololetí. Bude to netradiční předávání v karnevalových kostýmech. Všichni mají za úkol přijít v masce, už se moc těšíme a doufáme, že si tento den pěkně užijeme.

Projektové vyučování

Datum: 25. 1. 2021

Malý stavitel věží
V úterý 2.ledna k nám opět zavítala lektorka s naučným programem: Malá technická univerzita. Tentokrát čekalo naše žáky téma „ Malý stavitel věží“. V úvodu jsme se dozvěděli zajímavé informace o nejznámějších věžích světa. Které patří mezi nejvyšší, nejstarší nebo z jakých materiálů mohou být postaveny? Naučili jsme se nové slovo STABILITA a pochopili jeho význam. Poté byli žáci rozděleni do skupin, jejich úkolem bylo postavit věž podle přichystaného plánku. Měli přemýšlet nejen o možné výšce věže ale naprojektovat i její okolí. Ti co soutěžili a chtěli mít věž co nejvyšší, zjistili, že nemají zbudovanou dostatečně velkou základnu. Stabilita věže byla špatná a hrozilo její zbourání. Po úpravách se jim podařilo stavbu zpevnit a nebezpečí pádu vyloučit. Nakonec každá skupina představila svou stavbu věže a obhájila návrh okolních úprav.

Dopravní hřiště

Datum: 8. 10. 2020

Ve středu 23.9.2020 jsme se jeli projet na dopravní hřiště do Malenovic. Počasí nám přálo a cesta autobusem i trolejbusem rychle ubíhala. Pan Dřevojánek nás čekal už připravený. Starší žáci šli nejprve do učebny, kde jim zopakoval základní pravidla silničního provozu. Teoretické znalosti následně uplatnili v testu. Mladší žáci pilně trénovali na dopravním hřišti. Někteří se teprve zdokonalovali v jízdě na kole, jiní už vylepšovali upažení ruky. Všichni pak museli sledovat jízdní pruhy a barvy na semaforu. Ukázalo se, že pravidelné návštěvy hřiště se odráží v jízdě jednotlivců. Žáci jsou stále lepší a jejich jízda bezchybnější.

Mimořádné opatření

Datum: 10. 9. 2020

Informace k mimořádným opatřením ve školních budovách

Co dělat v případě :

Datum: 10. 9. 2020

1. Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID-19
2. Mám příznaky COVID-19

Návštěva Zoo Lešná

Datum: 10. 9. 2020

Brzy ráno jsme nastoupili na autobus směr Zlín. Ve Zlíně nás čekala ještě cesta trolejbusem, ta byla pro mnohé novou zkušeností. U brány v ZOO jsme byli přesně v 9.00 hodin. Na stanovišti u pavilonu rejnoků čekal zaměstnanec, který měl pro nás připravenou zajímavou přednášku. Přiblížil nám nejen život těchto paryb , také popsal zajímavosti o tučňácích a zoborožcích. Dále nás cesta vedla Afrikou, kde se proháněli sloni, žirafy, lvi a spousta jiných živočichů. Zaujal nás filmový dokument o nosorožcích. Lidé je téměř vyhubili. Tak jsme se rozhodli, že přidáme něco málo do pokladničky na ochranu těchto krásných tvorů. Cestu do kopce nám usnadnil vláček. Už se těšíme na další setkání s obyvateli této krásné ZOO.

Pasování prvňáčků 2020-2021

Datum: 10. 9. 2020

Letošní rok se 1.září sluníčko schovalo za mraky, čerstvým prvňáčkům to ale vůbec nevadilo. Vesele si kráčeli v doprovodu rodičů, prarodičů a tetiček do budovy školy. Potom šli přímo, nebylo pro ně těžké najít si tu správnou šatní skříňku, vždyť už to znají z předchozích návštěv „Školiček pro předškoláky“. Po usazení do lavic je čekalo krátké přivítání s vystoupením školáků. Následovalo slavnostní pasování do řad prvňáčků ZŠ Neubuz. Nejprve prasknout balónek ( asi nejtěžší úkol), potom absolvovat krátkou opičí dráhu, vybrat si správně z měšce a už jen zazvonit na zvoneček. Paní učitelky se postaraly o poklepání pravítkem, oblečení školního trička s logem školy a obrázkem Malého prince („ Putování s Malým princem“ je název letošní celoroční soutěže). Sladkost pro školáky a maminkám voňavá růžička. Úsměvy na tvářích, žádné slzičky. Další start do nového školního roku je za námi. Tak ať se nám všem daří!!!

Seznam věcí potřebných pro 1.třídu

Datum: 31. 8. 2020

Seznam věcí potřebných pro 1.třídu

Zahájení školního roku 2020-2021

Datum: 31. 8. 2020

Slavnostní zahájení nového školního roku s pasováním

Poděkování

Datum: 31. 8. 2020

V pátek 26. června 2020 se uskutečnila poprvé v historii slavnostní promoce žáků 5. ročníku v budově školy. K této alternativě jsme se přiklonily vzhledem k deštivému počasí a udělaly jsme dobře. V horní třídě se sešli zástupci rodičů, paní starostka i pan místostarosta, rodinní příslušníci a přátelé školy. Kvůli mimořádným opatřením jsme letos bohužel nestihli nacvičit divadelní představení, což nás nesmírně mrzelo. Absolventům 5. ročníku byly předány pamětní listy s dárky, všichni žáci si společně zazpívali „Family song“. Nálada byla pohodová a velmi příjemná. Velké poděkování patří obci Neubuz v čele s paní starostkou Renatou Zábojníkovou a panem místostarostou Gargulákem i celému zastupitelstvu za podporu školy. Velmi si vážíme spolupráce s komunitní školou a místními hasiči a z celého srdce bychom chtěly poděkovat rodičům, pro které tento školní rok nebyl jednoduchý, za trpělivost a úžasný přístup. Všichni naši žáci totiž „naskočili bez problémů na pravidelnou online výuku“, tím pádem jsme byli schopni zvládnou probrat učivo všech ročníků bez rozdílů. Naše škola se se zcela novou situací vypořádala na výbornou a všichni si odnášíme cenné zkušenosti. Maminky i tatínci obdrželi za svou práci „KORONA VYSVĚDČENÍ“ a malý dárek, který všechny přítomné potěšil. Na závěr jsme zhlédli filmové zpracování pěti let života na škole, jak šel čas… To už nezůstalo ani jedno oko suché.
Děkuji z zpracování příběhu paní vychovatelce A. Kalivodové. Moc děkuji paní učitelce L. Pekařové za zvládnutí distanční výuky – online výuky, také paní školnici P. Vaďurové za přájemné zázemí. Pohodový slavnostní podvečer byl zakončen
na Moštárně společným opékání špekáčků.
V letošním školním roce byl pro žáky nově otevřen kroužek „VAŘENÍ“, který vedly paní Blanka Juříková s paní Petrou Vaďurovou, za což jim samozřejmě patří velký dík. Děti navařily a nachystaly pod odborným dohledem spousty dobrot. Jako upomínku dostali žáci
od vedoucích krásnou kuchařku se svým jménem se všemi recepty, které stihli připravit. Pevně věřím, že tento kroužek bude fungovat i nadále, neboť se těší velké oblibě.
Přeji žákům, rodičům, paním učitelkám a Vám všem krásné léto, báječné prázdniny prožité
ve zdraví a 1. září se těšíme na viděnou. 

Petra Výchopňová

Promoce 5. ročníku a spaní ve škole

Datum: 31. 8. 2020

V pátek nás čekala promoce a spaní ve škole. Všichni jsme se sešli v budově školy před pátou hodinou a naši rodiče si sedli na nachystané židle v horní třídě. Páťáci si napsali svoje poděkování paním učitelkám. Začaly hrát famfáry
a my absolventi a všechny paní učitelky si nastoupili v talárech. Následovaly proslovy a poděkování obci Neubuz, předání dárků a diplomů a všichni jsme dostali růžičku. Mezi dárky jsme obdrželi každý 2 lístky do kina, rýsovací pomůcky a od paní starostky nový školní batoh. Rodičům jsme zatancovali We are family. Po písničce nejen na nás čekalo dojemné překvapení. Paní učitelky si přichystaly video, které představovalo celých 5 let v neubuzské škole. Bylo také přichystáno malé občerstvení. Po šesté hodině následoval přesun
na Moštárnu, kde se opékaly špekáčky. To byla výborná večeře. V osm večer jsme se vrátili zpátky do školy a hráli hry. Mezitím pro nás paní učitelky nachystaly stezku odvahy. Po setmění to začalo – někteří šli samostatně, jiní
po dvojicích za světla svíček a ty zvuky, které bylo slyšet – no, měli jsme nahnáno. Nakonec všichni zvládli dokončit zkoušku odvahy bez větších problémů.
Spalo se ve spodní třídě, tam už byly předem přichystané spacáky. Dívali jsme se na Tajemství staré bambitky. Ráno po probuzení byla dobrovolná rozcvička – běh. Následovala snídaně, úklid tříd a sbalení věcí a už si pro nás začali přicházet rodiče. Moc se nám přespání líbilo a super jsme si to užili. Děkujeme paním učitelkám za organizaci programu.

Kristýna Konečná a Martina Plšková

Výuka online

Datum: 31. 8. 2020

AKTUÁLNÍ SITUACE
Když nám v úterý 10. března asi v 10 hodin dopoledne v době velké přestávky zavolala paní starostka s informací nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně uzavření všech škol
od středy 11. března - nastal pro všechny velký šok! Nikdo z nás něco takového nečekal
a popravdě řečeno na nic takového jsme nebyli připraveni a ani se na takovou situaci připravit nelze. Když jsem vzápětí informovala neubuzské žáky o vzniklé situaci, radovali se pouze dva. Ostatní školáci zůstali v rozpacích a nechtěli, aby se škola zavřela. Paní učitelky zadaly dětem úkoly na domácí procvičování. Všichni jsme tajně doufali, že se maximálně za 2 týdny uvidíme. Ovšem netrvalo dlouho a bylo jasné, že to nebude tak lehké... Po týdnu jsme se rozhodly a domluvily se společně s rodiči, že výuka bude probíhat online. Každý ročník má na Messengeru vytvořenou svou skupinu a pravidelně se připojujeme, komunikujeme
a učíme se. Čtvrťáci s páťáky se tímto způsobem učí denně, prvňáčci a druháci minimálně 3 krát týdně. Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem rodičům, neboť se nám připojili
k "nové" výuce všichni žáci.
Tato situace je pro nás zcela nová, ale musíme ji zvládnout. Opakujeme učivo, píšeme diktáty i pravopisná cvičení, počítáme příklady, dokonce zvládáme i geometrii na dálku, vysvětlujeme nové učivo... Portály uvolnily zdarma pestrá procvičovací cvičení, tak žáci pracují zábavnou formou. Splněné domácí úkoly posílají děti obratem nám paním učitelkám Messengerem nebo mailem a dostávají známky. Snažíme se alespoň takovou formou ulevit rodičům, kteří chodí do zaměstnání a ještě mají s žáky vypracovávat úkoly.
Paní učitelky, paní vychovatelka i paní školnice se také zapojily do celorepublikové akce
a ve škole šijí roušky pro občany. Moc jim za tuto iniciativu děkuji.
Přeji nám všem hodně síly, zachování dobré mysli i optimismu a především zdraví v této nelehké době. Pevně věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout a žáci brzy opět zasednout do školních lavic.

za kolektiv ZŠ Neubuz Petra Výchopňová

Návštěva knihovny

Datum: 31. 8. 2020

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V NEUBUZI

V úterý 11. února byl běžný den jako obvykle (učili jsme se český jazyk a matematiku),
ale po velké přestávce jsme společně vyrazili na exkurzi do neubuzské knihovny. Přivítala nás moc milá paní Hynčicová, která už nás netrpělivě očekávala na schodech. V místní knihovně se nachází spousta knížek. Paní Hynčicová nám podrobně vysvětlila, jak to v knihovně funguje. Žáci, kteří nebyli ještě zaregistrovaní, měli možnost se přihlásit. Všichni jsme si vypůjčili nějaké knížky, výběr byl opravdu pestrý: dívčí romány, detektivky, pohádky, kuchařky či encyklopedie. Moc se nám v knihovně líbilo a bylo to velkým přínosem pro nás všechny i do budoucna.

Masopust

Datum: 31. 8. 2020

Masopust 2020
Čtvrteční dopoledne 20. února nás čekala masopustní obchůzka dědinou. Ráno jsme se učili a po svačině začala příprava masek – těch byla spousta (kostlivec, nevěsta se ženichem, myslivec…). Já jsem dostal letos medvěda, myslivce mi dělal Mates Minařík. Nejdříve naše parta směřovala do hořanska až k Bartíkům. Po cestě bylo plno dalších zastávek se sladkostmi, koblížky a buchtami. Taky nás čekala paní starostka, tety z obchodu, moštárenskou ulici jsme taky prošli
i s Honzíkem Dubovským. Následoval směr Budín, kde nás čekala Anička Vajďaková i s paní Sládkovou, která nám dala pitíčka. Nakonec jsme dorazili k Sovjákům a Juříkům, kde byla obchůzka ukončena. Počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo, zazpívali jsme si a udělali radost lidem, což nás velmi potěšilo.

Zobrazeno 91-104 ze 104

Aktuality

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:36
TÝDEN:601
CELKEM:319215

Překlad (translations)

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:50

Slunce zapadá:20:41

Sociální sítě

Základní škola Neubuz