Obsah

Výuka online

Typ: ostatní
AKTUÁLNÍ SITUACE
Když nám v úterý 10. března asi v 10 hodin dopoledne v době velké přestávky zavolala paní starostka s informací nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně uzavření všech škol
od středy 11. března - nastal pro všechny velký šok! Nikdo z nás něco takového nečekal
a popravdě řečeno na nic takového jsme nebyli připraveni a ani se na takovou situaci připravit nelze. Když jsem vzápětí informovala neubuzské žáky o vzniklé situaci, radovali se pouze dva. Ostatní školáci zůstali v rozpacích a nechtěli, aby se škola zavřela. Paní učitelky zadaly dětem úkoly na domácí procvičování. Všichni jsme tajně doufali, že se maximálně za 2 týdny uvidíme. Ovšem netrvalo dlouho a bylo jasné, že to nebude tak lehké... Po týdnu jsme se rozhodly a domluvily se společně s rodiči, že výuka bude probíhat online. Každý ročník má na Messengeru vytvořenou svou skupinu a pravidelně se připojujeme, komunikujeme
a učíme se. Čtvrťáci s páťáky se tímto způsobem učí denně, prvňáčci a druháci minimálně 3 krát týdně. Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem rodičům, neboť se nám připojili
k "nové" výuce všichni žáci.
Tato situace je pro nás zcela nová, ale musíme ji zvládnout. Opakujeme učivo, píšeme diktáty i pravopisná cvičení, počítáme příklady, dokonce zvládáme i geometrii na dálku, vysvětlujeme nové učivo... Portály uvolnily zdarma pestrá procvičovací cvičení, tak žáci pracují zábavnou formou. Splněné domácí úkoly posílají děti obratem nám paním učitelkám Messengerem nebo mailem a dostávají známky. Snažíme se alespoň takovou formou ulevit rodičům, kteří chodí do zaměstnání a ještě mají s žáky vypracovávat úkoly.
Paní učitelky, paní vychovatelka i paní školnice se také zapojily do celorepublikové akce
a ve škole šijí roušky pro občany. Moc jim za tuto iniciativu děkuji.
Přeji nám všem hodně síly, zachování dobré mysli i optimismu a především zdraví v této nelehké době. Pevně věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout a žáci brzy opět zasednout do školních lavic.

za kolektiv ZŠ Neubuz Petra Výchopňová


         

výuka online

 


Příloha

Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 14:34
Autor: