Obsah

Poděkování učitelům v Neubuzi

Typ: ostatní
Alice Matůšů - Slušovice

Jarní sluníčko, které probouzí nejen přírodu, ale i nás všechny, dodává potřebné síly i našim malým žákům, školákům. V neubuzké základní škole jsou to povinnosti žáků se zvládnutím každodenního vyučování spojeného s různými celoročními aktivitami. Žáci získávají vědomosti v soutěžích přírodovědných, matematických, ekologických v rámci soutěžení s jinými školami. Tyto znalosti mohou uplatnit v dalším studiu. Jaro děti přivítaly pásmem písniček, básniček a tanečků, které předvedly svým rodičům v kulturní místnosti v Neubuzi. Během roku téměř všichni žáci využili možnost navštívit Městské divadlo ve Zlíně v rámci předplatného „Divadlo nejmenšího diváka“. V březnu mnozí poprvé spatřili nové prostory Kongresového sálu, kde se zúčastnili výchovného koncertu. V březnu byla ZŠ Veselá hostitelem pěvecké a recitační soutěže „Veselský skřivánek“ a „Veselská prvosenka“. Žáci byli odměněni diplomy a dárky. Vystoupení s jarním pásmem pro seniory v penzionu Naděje ve Zlíně bylo velice milé pro diváky -  seniory, ale také prospěšné pro naše účinkující děti. To, že se učí dávat druhým a nebýt lhostejní, je velice důležité pro jejich další životní růst. Byla to pro ně nová a určitě užitečná zkušenost. Paní učitelky tak dělají navíc to, co bychom měli dělat my rodiče, vést děti k úctě ke druhým, zvláště starým lidem.

Mám radost z toho, že jsem dítě dala do neubuzské školy, kde se děti učí samostatnosti v rámci projektů, umí i prakticky využít získané znalosti a dovednosti, nemají ostych, nebojí se. Stojí jeden za druhým, reprezentují nejen sami sebe, ale jsou součástí kolektivu za kterým si stojí jak ve školních lavicích, tak na hřišti či na pódiu. Úroveň výuky na malé škole je vysoká, už jen proto, že jakýkoliv problém s žáky, který nastane, se vzhledem k počtu žáků řeší ihned.

I individuální přístup k jednotlivým žákům je v tomto malém počtu dětí daleko lépe zvládnutelný. Za všechnu tuto práci  patří paním učitelkám velký dík.

Vše potřebné o škole včetně virtuální prohlídky najdete na www.zsneubuz.cz

Autor: Alice Matůšů - Slušovice


Vytvořeno: 18. 11. 2016
Poslední aktualizace: 10. 1. 2017 04:15
Autor: Správce webu