Obsah

Sponzoři

Sponzoři ZŠ Neubuz, kteří dali 1000,-Kč a více ...

GREINER Packaging Slušovice s.r.o.

Greiner Assistec s. r. o.

Mould-Matic Solutions s.r.o.

Naturvita, a.s.

Obchod Zimmermann - spojovací materiál

TNS SERVIS s.r.o.

Pneu Vraník s.r.o

SWS a.s.

OÚ Neubuz

Žádost o sponzorský dar

Obracíme se na Vás s žádostí o podporu naší vzdělávací a kulturní činnosti na škole.

Naše škola patří mezi školy, které se dlouhodobě zabývají alternativní výukou, plníme program Zdravých škol, získali jsme několik významných ocenění. V loňském školním roce naši žáci vyhráli přírodovědnou ekosoutěž "Poznej a chraň" v okresním i krajském kole, v literární soutěži Požární ochrana očima dětí jsme získali všechna přední místa a dokonce 2. místo v celém Zlínském kraji. Obsazujeme přední místa v prevenci rizikového chování i ve výtvarných, literárních a jazykových soutěžích. Naši aktivitu můžete také sledovat na stránkách naší školy: www.zsneubuz.cz. Výuka anglického jazyka od 1. ročníku je u nás samozřejmostí. Dětem nabízíme nadstandartní výukový plán, pestrou nabídku kroužků a kulturního vyžití. Vzhledem k tomu, že dotace na investice od státu na vybavení moderní technikou, či na jiné pomůcky závisí na počtu žáků školy, je naše situace velmi špatná. Proto oslovujeme sponzory v našem regionu a žádáme o pomoc. V minulosti jsme pořídili díky Vašim finančním příspěvkům novou interaktivní tabuli, loni byly pořízeny nové počítače do učebny II. třídy. Žáci měli možnost navštívit různorodé výukové programy v muzeích či na škole v přírodě.

 

  • pořízení nového kopírovacího přístroje
  • moderní výukové programy na pc a interaktivní tabuli
  • příspěvek na plavecký výcvik všech žáků naší školy
  • doprava na zajímavé výlety a vzdělávací programy

Náklady na všechny akce i přes dobrovolnou činnost mnoha rodičů jsou vysoké. Odměnou jsou pro nás vynikající úspěchy našich žáků, jejich radost a nadšení. Nadále chceme aktivity školy podporovat, děti motivovat a získané finanční prostředky věnovat k jejich pestré a odborné výuce. Pomozte nám prosím tento trend udržet. My Vás rádi budeme o použití Vašeho finančního daru informovat. Děkujeme za projevenou přízeň.

Poděkování patří také všem rodičům, kteří nám pomáhají při různých akcích s přípravou, či dovozem a odvozem dětí. Ještě jednou všem děkujeme.

Učitelé a žáci