Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

Přijďte mezi nás!

ZŠ NEUBUZ celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor:

Masopustní obchůzka obcí

V pondělí 4. března 2019 hned po jarních prázdninách se
u nás ve škole uskutečnil masopust. Ráno jsme přišli
do školy se svými maskami. První dvě hodiny proběhla výuka češtiny a matematiky. Po svačině jsme se převlekli do svých masek. A kdo kostým neměl, tak mu paní učitelky půjčily. Nejdříve jsme se vydali do hořanska, počasí nám opravdu přálo – svítilo krásně sluníčko, až nám bylo horko.
Proto jsme se vrátili zpět do školy a vysvlékli si bundy. Naše končinová obchůzka pokračovala dál směrem
na obecní úřad a do obchodu. Celou cestu jsme si do kroku zpívali a u domů říkali fašankové básně. U každé zastávky jsme dostali koblížek nebo nějakou sladkost.
Po skvělém provětrání při obchůzce následoval oběd - špagety se sýrem. Ani nebyl hlad, protože všichni byli přejedení různých dobrot a sladkostí, kterých bylo letos požehnaně. Mockrát všem děkujeme. Po obědě jsme odcházeli spokojeni domů. Bylo to super!!!
celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: A. Hečková

PROJEKTOVÉ DNY -  MASOPUST

V posledním únorovém týdnu před jarními prázdninami na naší škole proběhlo projektové vyučování s „FAŠANKOVOU“ tématikou. Vyučování bylo zahájeno zpěvem, tancem, básničkami – tím byly veselé přípravy započaty. Povídali jsme si o tom,co je masopust a proč ho lidé slaví. Debatovalo se o zvycích a tradicích, které toto období provází. Děti byly rozděleny do skupinek, které plnily nejrůznější úkoly. Žáci si museli například poradit se skládáním slov, s tajenkami, vytvářením pozvánky
na masopustní rej, vymýšleli básničky a plnili další úkoly. Všichni si dali nesmírně záležet, pilně pracovali a tak jim pod rukama vznikaly krásné projekty, které byly zaslouženě odměněny body na naší společné cestě za pokladem. Teď už se všichni těšíme na pondělí po prázdninách, kdy náš masopust vyvrcholí průvodem masek v obci. celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: L. Klemšová

KONCERT ZLÍN A PŘEDÁVÁNÍ POLOLETNÍHO VYSVĚDČENÍ

Dne 31.1.2019 se všichni dočkali pololetního vysvědčení
a navíc jsme v tento samý den jeli i na výchovný koncert
do Zlína. Po příjezdu linkovým autobusem jsme šli
do knihovny UTB, kde jsme se v bufetu také nasvačili.
Potom už byl čas přejít do kongresového centra na samotný koncert, který měl název Alenka v říši hudby. Zazněly krásné skladby v podání filharmonie Bohuslava Martinů –
i když hudebníků bylo tentokrát málo. Alenka cestovala bludištěm a konečně se dostala do království, které procházela za doprovodu skladeb od W. A. Mozarta, J. Strausse nebo A. Vivaldiho. Na závěr Alenka zatančila balet – to se nám moc líbilo. A nakonec se zjistilo,
že paní učitelka, která učila Alenku na klavír, tak je královna říše hudby. Potom jsme šli na autobusové nádraží
a vrátili se zpět do školy. Všichni jsme s nervozitou očekávali vysvědčení, nakonec to nebylo tak špatné. Největší radost ze svého prvního vysvědčení měli samozřejmě prvňáčci. Byl to moc fajn den plný zážitků.
celý text

ostatní | 13. 3. 2019 | Autor: O. Bič

ADVENTNÍ JARMARK

Dne 1.12 se ve Slušovicích konal již tradiční adventní Jarmark. Naše škola se tam sešla, protože nás pozvali, abychom předvedli krátké vystoupení. Když už jsme se konečně sešli všichni vystupující žáci, tak v šatně proběhla zkouška a převlekli jsme si kostýmy.
A pak už nastal ten čas, kdy jsme museli na pódium. Na pódiu v těsné blízkosti mikrofonů bylo odstartováno naše vystoupení. Zpívali jsme písničky, říkali říkanky a básničky, tančili tanečky, prostě všechno, co se divákům líbilo.
Na závěr jsme se samozřejmě uklonili a odešli do zákulisí. Tam jsme od paní starostky dostali odměnu. Potom jsme se rozloučili a vyrazili na trhy. 
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Martin Křížka

MIKULÁŠ VE ŠKOLE 2018

Ve středu 5. prosince po svačině nás ve škole navštívila celá "MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA". Čert si naštěstí nikoho neodnesl – i když někteří z nás měli pořádně nahnáno. Zazpívali jsme si společně koledy, zatancovali a užili si moc příjemný den celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Petra Výchopňová, ředitelka školy

Rozsvěcování stromečku na Greineru

V pátek 30. listopadu 2018 jsme jako každý den přišli do školy a zanedlouho nás dopravil autobus do krajského města Zlín na plavání. Po příjezdu z plaveckého bazénu proběhl nácvik na odpolední vystoupení a následoval oběd. Potom už jsme si hráli ve školní družině. Ve čtyři hodiny pro nás přijel autobus a už se vyrazilo na Nové Dvory. Hned po příjezdu jsme vešli do velkého stanu, kde se tvořilo i vyrábělo, probíhala tam pravá čertovská diskotéka. Také jsme se šli ven občerstvit čajem nebo punčem i párkem v rohlíku. Poté už ale všichni vyšli ze stanu
a začalo vystoupení. Myslím, že se nám to velice povedlo. Po vystoupení jsme dostali krásné odměny a jeli jsme zpátky do školy. Moc se nám to tam líbilo.
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Anežka Tomšíčková

Adventní tvoření s rodiči

29. listopadu ve čtvrtek se konalo tvoření společně s rodiči. Po 15. hodině se pomalu všichni začali scházet. Někteří žáci zůstali ve škole. A mohlo se začít se samotným tvořením. Byly tu tři druhy jehličnatých větviček. Skoro všichni omotávali korpusy. My pátá a třetí třída jsme napekli linecké cukroví a čtvrťáci s prvňáčky zase nachystali perníčky. Poté už se jenom dozdobilo malými pěknými ozdůbkami. Všem se věnce moc povedly. Paní učitelky dokonce udělaly krásné skřítky.
Moc se mi to líbilo!!!
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Tereza Langášková

Jaloveček

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 jsme se účastnili tradiční soutěže Jaloveček, letos na téma LES. Ráno jsme se sešli na zastávce a odjeli autobusem do Vsetína, kde jsme rovnou zamířili na zámek. Do začátku zbývala ještě spousta času, občerstvili jsme se horkou čokoládou, prošli přízemím zámku a vyzkoušeli kuličkovou dráhu. Nervozita stoupala a my jsme se usadili v sále spolu se spoustou dalších škol. Jak jsme se později dozvěděli od Honzy Husáka, který tuhle soutěž připravil, letos se zúčastnilo 11 škol
a 18 týmů - obrovská konkurence. Soutěž se skládala ze dvou částí písemné a praktické. Písemnou část jsme splnili v sále a v praktické části jsme zabloudili až do věže. Pak byla velká přestávka
na svačinku. Po přestávce jsme si říkali správné odpovědi, sami jsme věděli, kde jsme udělali chybu.
A jaké bylo překvapení, když bronzovou příčku obsadilo právě naše družstvo s počtem bodů 121 –
o pouhé 2 bodíky za družstvem na 2. místě. Náše neubuzské další družstvo skončilo na desátém místě s počtem bodů 89. V takové konkurenci je to velký úspěch, paní učitelky nás moc pochválili
za vzornou reprezentaci školy!
TENTO DEN JSME SI MOC UŽILI!!!
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Tereza Langášková

Dny otevřených dveří – skřítek Podzimníček

Ve čtvrtek a pátek 25. – 26. října u nás ve škole probíhaly Dny otevřených dveří, kdy měli rodiče nebo i jiní zájemci možnost přijít do tříd a zapojit se do výuky.
Čtvrtek ráno jsme zahájili společným tanečkem a dále pokračovali českým jazykem
a matematikou, všem hostům jsme ukázali naši výuku tradičně i netradičně. Provedli jsme návštěvníky vyzdobenou školou, kde mohli také obdivovat skřítky Podzimníčky. Následovala příprava různých dobrot – mazaly se pomazánky, krájela zelenina, připravovaly se ovocné špízy, napekla se spousta dobrot z listového těsta. Odpoledne přijeli hosté, kteří si na našem pohoštění pochutnávali. Byla také organizovaná prohlídka školy, kde se hlasovalo o nejkrásnějšího skřítka. Tradiční vystoupení zahájili naši nejmenší, zarecitovali básničky a předvedli, co se už naučili a že si opravdu slabikář zaslouží. Následovalo krátké pásmo všech žáků školy. Dospělí i malí diváci nás ocenili potleskem. Všichni už byli v napětí, kdo letos vyhraje soutěž SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Konečně nastalo vyhlášení a takhle to dopadlo: 3. místo obsadila Adéla Hečková, 2. místo si odnesla Tereza Langášková, a 1. místo Anežka Tomšíčková. Tak jako každý rok byla první cena krásný vyhlídkový let letadlem, který vítězi věnoval pan Polepil. Všichni skřítkové byli moc hezcí a bylo velmi těžké vybrat ty tři nej, proto všichni účastníci za snahu dostali sladkou odměnu Toffifee. Dlouhý den jsme ukončili lampiónovým průvodem obcí Neubuz zakončeným na hřišti velkolepým ohňostrojem. Ten se nám všem moc líbil. A začaly nám Podzimní prázdniny.
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Petra Výchopňová, ředitelka školy

Běh Neubuzí

Dne 26.října v pátek jsme přišli do školy. 2 hodiny jsme se učili, potom nastala velká přestávka. Po svačině jsme se oblekli, paní učitelka nám rozdala vesty a všichni společně vyrazili ven. Nejdříve nás čekala obchůzka trasy i s paní starostkou a příprava na start. První běželi prvňáci, potom třetí, čtvrtý a pátý ročník. Po vydařeném závodě na nás čekal ve škole výborný oběd.
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Kristýna Konečná, Jan Juřík, Natálka Bartíková

DRAKIÁDA LETIŠTĚ 2018

V neděli 14.10. 2018 se nad letištěm u Slušovic rozlétali draci. Byla to krásná podívaná. Nepřeberné množství různých tvarů a barev, usměvavých obličejů i zamračených dračích příšerek se prohánělo po slunečné obloze. Silný vítr vynesl do oblak i dračí velikány. Zatím, co se i mnozí rodiče proháněli s drakem po letišti, utíkaly si děti vyzkoušet svoji obratnost na připravená stanoviště. Tam na ně čekalo 10 úkolů. Nebylo to vždy jednoduché, ale nakonec to všichni zvládli. Ta náruč sladkostí za to určitě stála. Kdo chtěl, mohl se projet na koni, jako správný kovboj. Ti, co dávají přednost rychlé a nebezpečné jízdě, si vybrali projížďku na čtyřkolce. U stánku s malováním na obličej a tetovačkami se mnozí nechali zkrášlit k nepoznání. Kdo měl stále ještě dost sil, utíkal se proskákat do nafukovacího hradu. Rodiče jistě ocenili občerstvení u „Mesršmita“, kde se to čilo dobré pivo.
Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům na stanovištích i v bufetu, panu Polepilovi za poskytnutí prostor letiště, paní Nesňalové za projížďky na koních, ALIGATORAVS – za jízdy na čtyřkolkách, obci Neubuz, ASPV Slušovice a Nadačnímu fondu na podporu Slušovic.
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Petra Výchopňová, ředitelka školy

PŘESPOLÁČEK - běh v Trnavě

Dne 27. září jsme jeli do Trnavy na soutěž v běhání. Nejdříve jsme si odložili věci do tělocvičny a pak jsme si dali svačinu. O něco později jsme měli nástup
a slavnostní zahájení závodů. Také přišla paní učitelka Iša se svým pejskem Timem. Za chvilku už se začalo, nejdříve běžela 1. třída. Z naší školy tam byla Eliška a Amálka, Eliška byla sedmá a Amálka osmá. Potom nastoupili chlapci - Tom a Max. Tomáš měl nejlepší umístění – byl na 4. místě. U druháků neběžel od nás z Neubuze nikdo. Ve třetím ročníku za dívky běžela Terka V., která skončila na 5. místě, z chlapců běžel Karel - ten byl poslední. Následovali
čtvrťáci - dívky Kristýna, Pavlína a Natálie. Natka byla 6., Pája byla poslední Kika byla 8. Potom běželi chlapci - Honza s Filipem, kteří skončili předposlední a poslední. A nakonec páťáci – za děvčata se účastnila Adéla a Tereza L., které taky byly předposlední a poslední. Ale nevadí, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Martina, Gábina, Nella

Keramika Liptál

Dne 26.9.2018 jsme si se školou udělali výlet do ZŠ Liptál. Uvítala nás tam paní vychovatelka Petra Pilná. Odložili jsme si věci ve školní družince, rozdělili se na dvě skupinky a my jako první šli tvořit. Druhá skupinka se zatím s paní ředitelkou učila. V keramické dílně jsme už měli všichni nachystané své místo a paní Petra sdělila, že budeme vyrábět lodičky. Vyráběli jsme jenom jejich konstrukci. Napřed jsme udělali dno a pak stěny z vyválených hadů. Uhladili, obarvili a bylo hotovo. Poté následovala přestávka, prohodily se skupinky. S paní ředitelkou jsme hráli slovní hry a učili se. No, a když už měli i druzí hotovo, byl čas oběda. Všichni jsme se moc těšili na krupicovou kaši . Po obědě jsme šli pro věci a vydali se do parku a z parku rovnou na zastávku a zpět do školy. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Ondřej Bič, Martin Křížka

Zámek Vsetín

Dne 19.9.2018 jsme si udělali naučný výlet na zámek Vsetín. Vřele nás tam uvítal Jan Husák, který měl pro nás připravený výukový program. Pak jsme si vzali věci a šli do místnosti jménem Mateřídouška, kde nám představil parádní program o houbách, který vytvořili. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Třeba jak houba dostává živiny nebo které hřiby jsou jedovaté. Poté byla krátká přestávka a následovalo kostičkohraní. Jedna milá paní nám udělala přednášku o hračkách. Závěrem jsme si prošli na výstavu Lega, kde jsme i vyplňovali testy. Body byly přiřazeny do celoročních družstev. No a potom už jsme se všichni rozloučili. Bylo to super. Děkujeme! celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Ondřej Bič, Martin Křížka
#

SEZNAMOVACÍ VÝLET ZOO LEŠNÁ

Druhý školní den brzy ráno jsme všichni žáci i paní učitelky společně vyrazili na poznávací výlet do zoo na Lešná. Pan řidič nás zavezl na skoro prázdné parkoviště. Zoologickou zahradu jsme měli skoro celou pro sebe. Paní učitelka zaplatila vstupné a my jsme směřovali nejdříve do haly Youcatan, potom kolem zámku přes žirafy dole směrem ke slonům. Prošli jsme všechny kontinenty a viděli spoustu zvířat. Lanáček – zábavné centrum - sice nebyl otevřen, ale i tak nám stačily průlezky. Pokoupily se drobné dárečky i občerstvení a vláček nás vyvezl zpět nahoru k zámku.
Na oběd už jsme byli zpátky ve škole – moc se nám tento den líbil.
celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: žáci 4. ročníku
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018 – ORANŽOVÁ STUHA 1

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018 – ORANŽOVÁ STUHA

Ve středu 5. září jsme u nás ve škole přivítali vzácnou návštěvu - hodnotící komisi celorepublikového kola soutěže VESNICE ROKU. Naše obec totiž získala Oranžovou stuhu v krajském kole za spolupráci se zemědělci v oblasti rozvoje místních produktů, lidových řemesel a tradic. Tak držíme pěsti obci Neubuz a jsme moc rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit:)
celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: Petra Výchopňová, ředitelka školy
#

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

V pondělí 3. září v 8:00 hodin ráno jsme se společně sešli v horní třídě naší školy – nechyběly samozřejmě paní učitelky, paní vychovatelka, paní školnice, zástupci obecního úřadu paní starostka Renata Zábojníková i pan Dubovský a samozřejmě žáci školy a jejich rodiče. Nejvíce se do školních lavic těšili prvňáčci – tentokráte jsme jich přivítali celkem čtyři (2 kluky a 2 holky). Starší žáci na úvod předvedli krátké vystoupení s tanečky a následovalo slavnostní pasování, které všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou. Příjemné setkání jsme ukončili společným tanečkem a žáci se rozdělili do tříd, kde na ně čekaly nové pracovní sešity, školní pomůcky a drobné dárečky. Všichni zúčastnění si prošli krásně připravenou a nazdobenou školu – během prázdnin byla nově vymalovaná školní jídelna s mořskými prvky, neboť celoroční soutěž družstev nese název: „VODNÍ SVĚT – JSME NA JEDNÉ LODI.“ Podle ohlasů přítomných soudím, že se letošní výzdoba moc povedla. Velké poděkování si zaslouží všechny paní učitelky i paní školnice.
Všem žáčkům, rodičům i zaměstnancům školy přeji klidný a pohodový školní rok a hlavně ať se nám tady společně všechno daří a líbí
celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: Petra Výchopňová, ředitelka školy

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

Poslední úterní červnové odpoledne jsme se společně sešli na Moštárně. Počasí nám celkem přálo. Sice se malinko ochladilo, ale to nám vůbec nevadilo. Nejdříve proběhla slavnostní promoce žáků 5. ročníku, tentokrát jsme se loučili s Barčou Vaculkovou, Jirkou Sládkem a Kubou Čalou. Tito žáci nás velmi dobře reprezentovali na různých soutěžích, ať už literárních, environmentálních či sportovních. Žákům všech tříd bylo také předáno vysvědčení a musíme podotknout, že z něj měli opravdu radost. V tento den se s námi taky rozloučila paní učitelka Lydie Staroveská, které bych ještě jednou chtěla moc poděkovat za její celoživotní práci a činnost, kterou s láskou věnovala neubuzské škole a všem žáčkům, kteří jí za celou její kariéru prošli rukama. Všichni žáci dostali od paní starostky sladkou odměnu - zmrzlinu a kofolu. Nakonec následovala Bublináda klauna Bublína, kterou si náramně všichni přítomní užili. Bylo to velmi příjemné zakončení letošního školního roku. Chtěla bych srdečně poděkovat paní starostce Renatě Zábojníkové, panu místostarostovi Miroslavu Dubovskému a celému zastupitelstvu obce Neubuz za podporu školy. Děkuji všem paním učitelkám
a provozním zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům za pohodovou spolupráci během celého školního roku. Přeji Vám všem báječné prázdniny i dovolenou, hodně radosti, klidu a plno úžasných zážitků.
celý text

ostatní | 3. 9. 2018 | Autor: Petra Výchopňová

Spaní ve Všemině

V pátek 15.6.2018 jako obyčejně jsme byli ve škole, ale od 18. hodiny večer jsme se společně s rodiči přesunuli do Všeminy na ekofarmu k paní učitelce Pekařové. Nejdříve se šly stavět stany. Potom byla možnost se podívat na zvířata, jít na houpačky nebo na trampolínu a také nás manžel paní učitelky svezl na lodi. Jirka i Ondra si pádlování taky sami vyzkoušeli. Kluci i holky se mohli jít podívat
na hřiště a hrát fotbal. Na hřišti jsme potkali stádo ovcí, které se pásly. Později nás paní učitelky zavolaly k táboráku, kde se opékaly špekáčky. Také jsme si společně zazpívali písničky u ohně.
Po odjezdu rodičů byla volná chvilka. Večer kolem deváté hodiny za námi přijela Terka a společně jsme si všichni ještě pohráli. Když se setmělo, paní učitelky nám připravily stezku odvahy, kde bylo jasno, že se někteří fakt báli. Na trase byly i různé úkoly, kde jste například museli poznat jména duchů (Eliška a Pája) nebo se podepsat na papír. Po programu jsme šli do pyžam a uložili se ke spánku. Probudili jsme se do slunečného rána, nasnídali se, sbalili jsme stany se spacáky, chvilinku si všichni pohráli a odjeli zpátky do svých domovů. Moc děkujeme paním učitelkám za přípravu celé akce, kterou jsme si báječně užili celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Bára Vaculková

Projekt Voda - voděnka

Ráno dne 21. 6 2018 k nám do školy přijel Honza Husák se zajímavou přednáškou jménem Voda - voděnka. Bylo to o zajímavém koloběhu vody v přírodě a taky v domácnosti, jak to celé funguje. Pouštěl nám krátký film s otázkami a vyprávěl nám, co všechno voda umí. Společně jsme dělali různé pokusy a opět jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Byla svačina. Po svačině Honza vytáhl takový zajímavý přístroj jménem Ertzuka, který dělal vzdušné kruhy. To nás moc bavilo, neboť jsme si to sami i vyzkoušeli. Zahrála se i parádní hra. BYLO TO MOC MOC MOC SUPER!!!!! celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Adéla Hečková, Tereza Výchopňová, Denisa Vlková
#

Škola v přírodě Tesák 2018

V pondělí 21.5. jsme šli do školy a čekali na všechny žáky. Konečně přijel autobus, naskládaly se kufry, sportovní potřeby a další věci do družstev a vyjelo se. Po příjezdu na Tesák jsme si chvilku pohráli venku na hřišti. Paní učitelky se mezitím šly domluvit ohledně ubytování a připravit spaní na pokojích. Potom už se všichni rozešli do určených pokojů a vybalili jsme si. 1 - měly paní učitelky, 2 - kluci Jakub Čala, Ondřej Bič, Honza Juřík
a Jirka Sládek. Ve 3. pokoji byly holky: Martina Plšková, Kristýna Konečná, Nella Běhunčíková
a Natálie Bártíková. Na čtverce spala Hedvika Pekařová. Na pokoji č.5 zatím nikdo nebyl, ale přespal tam Honza Husák, který s námi pobyl 2 dny . V šestém pokoji byly holky Pája Baranová, Barbora Vaculková, Adéla Hečková a Tereza Výchopňová. Na sedmičce pobývali kluci: Martin Křížka, Filip Křenovský, Karel Sládek a Matěj Hladík. A na posledním pokoji č. 8 se nacházely holky: Eliška Baranová, Gábina Baranová, Lucie Martinisková, Tereza Langášková, Anežka Tomšíčková a Denisa Vlková. Večer nás čekala PYŽAMOVÁ PÁRTY – ta byla fakt super
Úterý
Další den začal budíčkem a ranní rozcvičkou. Potom byla snídaně a také jsme se učili.
Po obědě byl odpolední klid, běhali jsme po lese, stavěli domečky a společně si hráli. Navečer za námi přijel Honza Husák, který s sebou přivezl i drona. Po večeři byla velmi zajímavá přednáška o Skotsku, večer skupin a šli jsme spát.
Středa
Vzbudili jsme, po rozcvičce a snídani na nás čekal velký výšlap na rozhlednu Kelčský Javorník. Šli jsme přes kopec Čerňava, plnili se různé úkoly ve družstvech, stavili jsme z kamenů, až se konečně dorazilo k rozhledně. Nahoru se vydali jen ti nejotrlejší. Ale výhled stál za to! Před návratem na chatu byla ještě zmrzlina. Jako večerní program byla MISS a MISSÁK TESÁK 2018…To se nám večer krásně usínalo…
Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme dopoledne vyráběli sliz, malovali erby, také byla přednáška o skautech. Nejvíce jsme se ale těšili na pašeráky – hru v lese. Akorát při této hře si Pája poranila loket a tak musela jet s paní učitelkou na pohotovost. Naštěstí ruku měla jen naraženou, tak se vrátila za námi zpět na Slovan. To byl pro nás ten nejhezčí dárek Večer proběhl karneval a plno dalších soutěží.

V pátek po snídani už jsme se všichni sbalili, proběhlo vyhlášení nejlepších družstev, rozdaly se odměny. Před obědem na nás čekala ještě hra – plnily se úkoly a za odměnu jsme měli kofolu a zmrzlinu. Po obědě jsme si ještě pohráli v lese a na hřišti a už pro nás přijel autobus a odvezl nás zpátky do školy. Tam už na nás čekali rodiče – strašně pršelo a hodně jsme zmokli. Ale školička byla opět nezapomenutelná, moc děkujeme paním učitelkám
za organizaci!!!
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Pája, Gabča, Natka a Martinka
#

Filmový festival Zlín

Úterý: dne 29.5.2018 jsme jako každé ráno přišli do školy. Po chvilce přijel autobus a jeli jsme na 58. Filmový festival ve Zlíně. Vystoupili jsme a šli jsme na Malou scénu podívat se na pásmo Krátkých filmů z různých zemí. Bylo to moc krásné, a aby jsme tomu rozuměli, byla tam překladatelka Lenka. Po skončení filmu jsme se přesunuli do centra Zlína – do parku, kde se posvačilo. Byli jsme na různých soutěžích
a odnesli si krásné ceny. Oběd proběhl v McDonaldu. Paráda! Návrat do školy byl před druhou hodinou odpoledne.
Středa: dne 30.5.2018 jsme opět jeli na Malou scénu, kde jsme tentokrát zhlédli film Mati a Sami - Lež má krátké nohy. Bylo to moc zajímavé, takové rodinné. Poté jsme šli opět svačit do parku a prošli jsme další atrakce. Dokonce jsme si i vyzkoušeli lézt
na horolezecké stěně, parkur s překážkami a další hry. Oběd byl tentokrát v KFC. Měli jsme dokonce i rozchod po Zlatém Jablku. A potom už se jelo domů. BYLO TO MOC FAJN!!!
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Adéla Hečková, Denisa Vlková a Tereza Skládalová

Slet čarodějnic Neubuz

Dne 30.dubna 2018 se uskutečnil na Moštárně slet čarodějnic. Čarodějové a čarodějnice se v krásných kostýmech sešli a už začal program: vystoupení základní školy Neubuz a mateřské školky Slušovice. Školka ze Slušovic nám předvedla vystoupení - příběh Šmouly, který se všem moc líbil. Potom jsme měli představení my – škola. To bylo také hezké, publikum nás odměnilo aplausem. Po tomto programu měli všichni možnost s kartičkou vyrazit na cestu plnou nenáročných zábavných úkolů: podlézání provázků, házení do netopýrů, míchání kouzelného lektvaru, hledání hraček ve špagetách, poznávání jarních keřů a rostlin, závod motání myšek na provázku, házení do plechovek, informace o myši, políbení rybky, hledání předmětů a fotka s obrázkem. Tyto úkoly všichni zvládli na výbornou a na závěr se opékaly špekáčky. Také byla pro děti připravená diskotéka a cukrová vata. Tento den se všem moc líbil, těším se na příští rok!
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Bára Vaculková
#

DEN S POLICIÍ A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM NA DOSTIHOVÉ DRÁZE VE SLUŠOVICÍCH

Poslední úterní den tohoto školního roku naše škola strávila na dostihové dráze ve Slušovicích. Prezentovaly se tam pomocné a záchranné složky. Policisté předvedli výcvik psů a jejich pomoc při zadržení nebezpečného zločince. Také zastavení auta s ozbrojeným řidičem. Tady nastoupil celý zásahový policejní vůz. Moc se všem líbila drezura koní, které policie používá třeba při demonstracích. Zajímavé bylo i vyprošťování zraněné řidičky z automobilu, kde hlavními hrdiny byli hasiči a přivolaná záchranka. Nakonec jsme měli možnost vidět i pravý požár. Naštěstí byl zdárně uhašen. Všichni si také prohlédli přistavená vozidla a dokonce i zbraně, které používá naše policie. Na každého čekal i malý dáreček, jako upomínka na dnešní den. Jistě to některé žáky inspirovalo a v budoucnu se třeba předvedou v řadách těchto složek oni.
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor:
#

Kouzelník ve škole

Dne 25.4 2018 jsme jako vždy měli češtinu a matiku. Po velké přestávce k nám přišel kouzelník s jeho pomocnicí. Kouzelník se nám představil a ukázal nám několik kouzel. Při prvním kouzle si k sobě vzal Adélku. S Adélkou společně vyčarovali kouzlo s šátky. Kouzlo bylo velice zajímavé. Dále si k sobě pozval Ondřeje a Martina. S Ondrou a Martinem předvedli trik s kartami. Dále měl pan kouzelník budku z papíru a dal do ní papírovou hrdličku. Vyletěla živá hrdlička. Byl tam taky dřevěný šuplík, který otevřel a nic v něm nebylo. Kouzelník otevřel podruhé a objevil se krásný králíček. Pak jsem šla já, Terezka a Nella. Terezka držela 10 Kč v ruce, kouzelník začaroval a měla tam 15 Kč! Pak jsem šla já - měla jsem u sebe 15 Kč a kouzelník taky začaroval a najednou jsem měla 20 Kč! A naposled šla Nella, která si vzala těch 20 Kč a kouzelník začaroval a měla neuvěřitelných 50 Kč. Všechna kouzla se nám všem moc líbila.
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Denisa Vlková
#

Sport Veselá

Pátek 22. června 2018 naše škola jela na Veselou hrát vysněnou vybíjenou a fotbal. Po příjezdu jsme dostali oplatek a pití – takovou výbornou svačinku. Chvilku jsme měli na to, abychom se vyřádili na hřišti,
kde byly houpačky, kolotoč a písek. Po hraní se všichni odebrali na vybíjenou a fotbal. Nejdříve začala vybíjená, kterou jsme nakonec vyhráli! Ale fotbal byl horší, u něho jsme na 100% prohráli. Skóre skončilo 8:0. V brance byl Kuba. Ondra se bohužel v první čtvrtině rozbrečel. Škoda, ale velmi jsme si to užili. Potom byla přestávka se svačinou a následovalo vyhlášení a předávání pohárů. Dopadlo to, jak to dopadlo, všichni byli spokojeni!!!
celý text

ostatní | 26. 8. 2018 | Autor: Jíří sládek, Jan Juřík, Filip Křenovský

Pěvecká a recitační soutěž Neubuz

V pátek 13.4. se udála pěvecká a recitační soutěž mezi okolními školami z Veselé
a ze Všeminy. Hned ráno se šlo na kulturní místnost. Začátek byl asi v devět hodin. Celkem nás tam bylo 115 dětí - Všemina, Veselá a samozřejmě Neubuz. Začínalo se recitací, nejdříve přednášeli páťáci, potom třeťáci, prvňáci i čtvrťáci a nakonec druháci. Následovala přestávka, dostali jsme tatranky. Také proběhlo naše vystoupení Jaro dělá pokusy s tancováním
a flétnami. Pak byla pěvecká soutěž. A na závěr vyhlášení těch nejlepších. A jak jsme se umístili?
RECITACE: 1. místo Tereza Výchopňová
Pavlína Baranová
Adéla Hečková
2. místo Barbora Vaculková
3. místo Jakub Čala
Kristýna Konečná
ZPĚV: 1. místo Gabriela Baranová
Adéla Hečková
2. místo Tereza Výchopňová
Barbora Vaculková
3. místo Jakub Čala
Bylo to super moc jsme se bavili a všichni jsme říkali vtipy a také si společně zahráli různé hry.
celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Martina, Denisa, ÁĎA,Tereza
#

Poznej a chraň!

V pondělí 9.4. nás čekala přírodovědná soutěž - POZNEJ A CHRAŇ . Tentokrát naši školu jelo reprezentovat tříčlenné družstvo ( Barbora Vaculková, Jakub Čala a Martin Křížka) . Přesto , že se pilně připravovali na letošní téma soutěže – ŽIVOT VE VZDUCHU, byli všichni trochu nervózní. Samotná soutěž se konala v budově ALCEDA – Vsetín. Nejprve přivítali všechny účastníky. Celkem to bylo 9 družstev. Potom družstva rozdělili na dvě skupiny. My jsme začali testem, který byl plný vědomostních otázek
a doplňovaček. Časová úsek 45 minut vypršel a začalo přemísťování skupin. V druhé části soutěže čekala na všechny takzvaná poznávačka. Téměř 30 obrázků živočichů a živých částí různých rostlin bylo nutné pojmenovat rodovým i druhovým jménem. Nepodařilo se určit úplně všechno. Snad proto měli Barborka , Kuba a Martin obavy, jestli to nepokazili. Vyhlášení výsledků nás ale vyvedlo z mylného dojmu. Po čtvrtém a třetím místě vyhlašovali dvě první místa se stejným počtem celkového hodnocení. Pro rozřazení si tak museli pomoci a vzali jen body s poznávačky. Tam měla bohužel naše trojce o bod horší výsledek. Dovezli jsme tedy krásné 2. místo z oblastního kola a za 14 dnů nás čeká účast v krajské soutěži. Držte nám palce! celý text

ostatní | 9. 5. 2018 | Autor: Ladislava Pekařová
#

Koncert Pepy Nose u nás

Ve čtvrtek 5. dubna nás čekalo po velké přestávce překvapení. Přijel za námi
do školy pan Pepa Nos. Byl velice srandovní. Také tančil jako baletka. Napsal písničky: Krtčí máma i Země je kulatá. Dokonce na místě vymyslel dvě písně
o Báře a Martinovi. Potom zpíval cizími jazyky. Umí anglicky, rusky, německy, slovensky a samozřejmě česky. Bylo to moc super a užili jsme si spoustu legrace
celý text

ostatní | 25. 4. 2018 | Autor: Marťa, Terka, Natka a Lucka
první předchozí
ze 8
poslední