Obsah

Promoce 5. ročníku a spaní ve škole

Typ: ostatní
V pátek nás čekala promoce a spaní ve škole. Všichni jsme se sešli v budově školy před pátou hodinou a naši rodiče si sedli na nachystané židle v horní třídě. Páťáci si napsali svoje poděkování paním učitelkám. Začaly hrát famfáry
a my absolventi a všechny paní učitelky si nastoupili v talárech. Následovaly proslovy a poděkování obci Neubuz, předání dárků a diplomů a všichni jsme dostali růžičku. Mezi dárky jsme obdrželi každý 2 lístky do kina, rýsovací pomůcky a od paní starostky nový školní batoh. Rodičům jsme zatancovali We are family. Po písničce nejen na nás čekalo dojemné překvapení. Paní učitelky si přichystaly video, které představovalo celých 5 let v neubuzské škole. Bylo také přichystáno malé občerstvení. Po šesté hodině následoval přesun
na Moštárnu, kde se opékaly špekáčky. To byla výborná večeře. V osm večer jsme se vrátili zpátky do školy a hráli hry. Mezitím pro nás paní učitelky nachystaly stezku odvahy. Po setmění to začalo – někteří šli samostatně, jiní
po dvojicích za světla svíček a ty zvuky, které bylo slyšet – no, měli jsme nahnáno. Nakonec všichni zvládli dokončit zkoušku odvahy bez větších problémů.
Spalo se ve spodní třídě, tam už byly předem přichystané spacáky. Dívali jsme se na Tajemství staré bambitky. Ráno po probuzení byla dobrovolná rozcvička – běh. Následovala snídaně, úklid tříd a sbalení věcí a už si pro nás začali přicházet rodiče. Moc se nám přespání líbilo a super jsme si to užili. Děkujeme paním učitelkám za organizaci programu.

Kristýna Konečná a Martina PlškováVytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 14:23
Autor: