Obsah

Základní škola Neubuz

skola

Adresa: Neubuz 65, 763 15 p.Slušovice, (mapa)

Tel.: 577 983 515

Zřizovatel: Obec Neubuz, Neubuz č.91, p.Slušovice

Ředitelka školy:
Mgr. Petra Výchopňová

Základní škola Neubuz je malotřídní škola se dvěma třídami.
Učí se ve dvou třídách: I. (1. a 4. ročník) 8 žáků a ve II. třídě ( 2. a 5. ročník) 10 žáků.
Počet dětí na škole ve šk. roce 2019/2020 je 18.
Počet dětí ve ŠD 18.
Vyučuje se podle programu ŠVP ZV :"Od hraní přes bádání k vědění"

Provoz školy:
Školní vyučování začíná v 8,00 hodin
končí po 4. vyučovací hodině v 11:40 hodin

končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35 hodin
odpolední vyučování končí v 14.25 hodin

Počet pedagogů:

Školní družina: 1 vychovatelka
Školnice s úklidem, školní jídelna: 1 pracovnice

Novinky

22.06.2020

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce a rozloučení s žáky 5.ročníku proběhne v pondělí 22.6.2020 od 16:30 v kulturní místnosti obce Neubuz.

Detail Kalendář akcí

23.06.2020

Všeminění

Sportovní soutěž na Všemině nás čeká 23.6.2020

Detail Kalendář akcí

10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ UZAVŘENÍ PROVOZU VŠECH ZŠ s účinností od 11.3.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která se týkají uzavření provozu všech ZŠ. Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky.

Detail Aktuality

13.12.2019

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Mezinárodní projekt V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy – List za listem, baví mě číst“. Jde především o navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podporu čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Do letošního 10. ročníku se přihlásilo celkem1 155 škol s celkovým počtem 131 027 žáků. Žáci neubuzské školy vytvořili záložky – použili různé výtvarné techniky a tyto naše záložky jsme poslali žákům partnerské školy ZŠ Bánské na východní Slovensko. Žáci naší partnerské školy ze Slovenska zase poslali na oplátku nám své pěkné záložky, které si děti ponechaly na čtení. Díky tomuto projektu jsme měli možnost se seznámit se slovenským jazykem, vyhledali jsme si na mapě, kde naši noví kamarádi žijí, seznámili jsme se s jejich kulturou i zvyky a především jsme podpořili svoje čtení.

Detail Aktuality

13.12.2019

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

V pátek 6. prosince 2019 jsme brzy ráno jeli jako obvykle do plavání. Po návratu zpět do školy jsme se všichni odebrali do horní třídy, kde nás svou přítomností poctili Mikuláš, anděl a dokonce 2 čerti! Nejdříve si volali prvňáčky – každý z nás totiž zarecitoval krátkou básničku nebo zazpíval písničku a dokonce jsme i vzpomněli v tom šoku i na koledy! Za naše výkony nás mikulášská družina pochválila a všichni dostali krásné balíčky. Dokonce si čerti nikoho ani neodnesli do pekla, ale někteří měli na mále. Byl to moc príma den.

Detail Aktuality

13.12.2019

Jarmark Slušovice

Sobotní dopoledne 30. listopadu strávila skoro celá naše škola ve Slušovicích v Sokolovně na tradičním jarmarku. Sešli jsme se u pódia a odtud se odebrali do zákulisí na šatnu, kde se začalo s rozezpíváním. Byla poslední možnost dopilovat chybičky. Zanedlouho už nás ale paní starostka požádala, abychom se přesunuli na pódium, kde už se očekávalo naše vystoupení. Nejdříve znělo podzimní pásmo v podání holek, kluci se k nám připojili malinko později, kdy už jsme přivolávali Mikuláše a zpívali koledy. Vystoupení se přítomným asi líbilo – diváci nadšeně tleskali. Po skončení našeho pásma každý z nás doslal sladkou odměnu a tak jsme vyrazili nakoupit různé dobroty jako třeba punč, svařák či zabíjačku. Bylo to moc fajn.

Detail Aktuality

13.12.2019

Vystoupení pro seniory v Neubuzi

Mezi pravidelné akce, kterých se pravidelně účastníme a moc rádi zde chodíme, patří vystoupení pro neubuzské seniory. Tentokrát se toto setkání uskutečnilo v pátek 8. listopadu. Senioři se sešli v hojném počtu. Naše pásmo mělo „valašský nádech“ – všichni zúčastnění si s námi měli možnost zazpívat valašské písničky, poslechnout si říkanky i krátká vyprávění. Letošní vystoupení bylo zvoleno zejména pro děvčata, neboť jsou moc šikovná a lidové písničky, tanečky i tradice je zajímají a baví. Čtyři zástupci z řad kluků také přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Potěšením pro nás bylo, když se přítomní společně přidali svým zpěvem k dětem. Bylo znatelné, že se jim pásmo líbilo a navodili jsme pěknou atmosféru pro cimbálovou muziku, která zahrála po nás. Děkujeme za pozvání na tuto akci, velký aplaus a pochvaly svědčí o tom, že se pásmo povedlo a líbilo, což je pro nás velké ocenění.

Detail Aktuality

13.12.2019

KROUŽEK VAŘENÍ

Každou sudou středu míváme kroužek vaření. Vede ho paní Petra Vaďurová a paní Blanka Juříková. Tuto aktivitu jsme uvítali s nadšením, protože se zde učíme připravovat a vařit různé pomazánky,saláty, palačinky, pudinky, taky péct muffiny, perníčky a různé jiné dobroty. Jsme rozděleni do družstev – každá skupina vaří něco jiného. Na závěr máme vždycky ochutnávku. Jsme moc rádi, že tento kroužek ve škole máme – dokonce si většina z nás založila i svou první kuchařku z receptů, které jsme připravili.

Detail Aktuality

13.12.2019

Vánoční tvoření

V úterý 26. listopadu proběhlo od 16:00 hodin v kulturní místnosti Vánoční tvoření, které připravila ZŠ Neubuz ve spolupráci s Komunitní školou Sova. Tvoření se zúčastnili především žáci s maminkami a další příbuzní. Rodiče si společně s dětmi mohli navázat věnce a poté si je společně nazdobit. Děti si vytvořily vánoční stromeček. Na připravené slepené větvičky do tvaru trojúhelníku namotaly zelenou vlnu a poté si stromeček ozdobily barevnými kuličkami s hvězdičkou. Nakonec si přidaly provázek na zavěšení a bylo hotovo. Stromečky i věnce se všem moc povedly, každý stromeček i věnec byl originální. Myslím, že se vánoční tvoření vydařilo a že všichni byli spokojeni s tím, co si odnášeli domů.

Detail Aktuality

04.11.2019

Společné tvoření skřítka Podzimníčka

Tvoření skřítka PODZIMNÍČKA jsme letošní školní rok naplánovali na středu 23.října. Poprvé jej děti tvořily společně s rodiči ve škole. Všichni dostali k dispozici kus dřevěné desky, kterou pak ozdobili podle své fantazie. Využili také úžasnou paletu barev přírodnin, které si na tento den nasbírali a vyhledali v podzimních zahradách , parcích nebo u lesa. Každý si nejprve namaloval obličej na dřevo a potom už se soustředil na celkový výraz svého malého uměleckého díla. Skřítek jde přece do soutěže, a tu touží vyhrát každý, malý i velký. Tento den nám navíc přinesl radost ze společného tvoření a vzájemné inspirace. A to je naše výhra!

Detail Aktuality