Obsah

Základní škola Neubuz

skola

Adresa: Neubuz 65, 763 15 p.Slušovice, (mapa)

Tel.: 577 983 515

Zřizovatel: Obec Neubuz, Neubuz č.91, p.Slušovice

Ředitelka školy:
Mgr. Petra Výchopňová

Základní škola Neubuz je malotřídní škola se dvěma třídami.
Učí se ve dvou třídách: I. (1. a 5. ročník) 7 žáků a ve II. třídě ( 2. a 3. ročník) 9 žáků.
Počet dětí na škole ve šk. roce 2020/2021 je 16.
Počet dětí ve ŠD 16.
Vyučuje se podle programu ŠVP ZV :"Od hraní přes bádání k vědění"

Provoz školy:
Školní vyučování začíná v 8,00 hodin
končí po 4. vyučovací hodině v 11:40 hodin

končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35 hodin
odpolední vyučování končí v 14.25 hodin

Počet pedagogů:

Školní družina: 1 vychovatelka
Školnice s úklidem, školní jídelna: 1 pracovnice

Novinky

08.10.2020

Dopravní hřiště

Ve středu 23.9.2020 jsme se jeli projet na dopravní hřiště do Malenovic. Počasí nám přálo a cesta autobusem i trolejbusem rychle ubíhala. Pan Dřevojánek nás čekal už připravený. Starší žáci šli nejprve do učebny, kde jim zopakoval základní pravidla silničního provozu. Teoretické znalosti následně uplatnili v testu. Mladší žáci pilně trénovali na dopravním hřišti. Někteří se teprve zdokonalovali v jízdě na kole, jiní už vylepšovali upažení ruky. Všichni pak museli sledovat jízdní pruhy a barvy na semaforu. Ukázalo se, že pravidelné návštěvy hřiště se odráží v jízdě jednotlivců. Žáci jsou stále lepší a jejich jízda bezchybnější.

Detail Aktuality

10.09.2020

Mimořádné opatření

Informace k mimořádným opatřením ve školních budovách

Detail Aktuality

10.09.2020

Co dělat v případě :

1. Byl jsem v kontaktu s osobou s nákazou COVID-19 2. Mám příznaky COVID-19

Detail Aktuality

10.09.2020

Návštěva Zoo Lešná

Brzy ráno jsme nastoupili na autobus směr Zlín. Ve Zlíně nás čekala ještě cesta trolejbusem, ta byla pro mnohé novou zkušeností. U brány v ZOO jsme byli přesně v 9.00 hodin. Na stanovišti u pavilonu rejnoků čekal zaměstnanec, který měl pro nás připravenou zajímavou přednášku. Přiblížil nám nejen život těchto paryb , také popsal zajímavosti o tučňácích a zoborožcích. Dále nás cesta vedla Afrikou, kde se proháněli sloni, žirafy, lvi a spousta jiných živočichů. Zaujal nás filmový dokument o nosorožcích. Lidé je téměř vyhubili. Tak jsme se rozhodli, že přidáme něco málo do pokladničky na ochranu těchto krásných tvorů. Cestu do kopce nám usnadnil vláček. Už se těšíme na další setkání s obyvateli této krásné ZOO.

Detail Aktuality

10.09.2020

Pasování prvňáčků 2020-2021

Letošní rok se 1.září sluníčko schovalo za mraky, čerstvým prvňáčkům to ale vůbec nevadilo. Vesele si kráčeli v doprovodu rodičů, prarodičů a tetiček do budovy školy. Potom šli přímo, nebylo pro ně těžké najít si tu správnou šatní skříňku, vždyť už to znají z předchozích návštěv „Školiček pro předškoláky“. Po usazení do lavic je čekalo krátké přivítání s vystoupením školáků. Následovalo slavnostní pasování do řad prvňáčků ZŠ Neubuz. Nejprve prasknout balónek ( asi nejtěžší úkol), potom absolvovat krátkou opičí dráhu, vybrat si správně z měšce a už jen zazvonit na zvoneček. Paní učitelky se postaraly o poklepání pravítkem, oblečení školního trička s logem školy a obrázkem Malého prince („ Putování s Malým princem“ je název letošní celoroční soutěže). Sladkost pro školáky a maminkám voňavá růžička. Úsměvy na tvářích, žádné slzičky. Další start do nového školního roku je za námi. Tak ať se nám všem daří!!!

Detail Aktuality

31.08.2020

Seznam věcí potřebných pro 1.třídu

Seznam věcí potřebných pro 1.třídu

Detail Aktuality

31.08.2020

Zahájení školního roku 2020-2021

Slavnostní zahájení nového školního roku s pasováním

Detail Aktuality

31.08.2020

Poděkování

V pátek 26. června 2020 se uskutečnila poprvé v historii slavnostní promoce žáků 5. ročníku v budově školy. K této alternativě jsme se přiklonily vzhledem k deštivému počasí a udělaly jsme dobře. V horní třídě se sešli zástupci rodičů, paní starostka i pan místostarosta, rodinní příslušníci a přátelé školy. Kvůli mimořádným opatřením jsme letos bohužel nestihli nacvičit divadelní představení, což nás nesmírně mrzelo. Absolventům 5. ročníku byly předány pamětní listy s dárky, všichni žáci si společně zazpívali „Family song“. Nálada byla pohodová a velmi příjemná. Velké poděkování patří obci Neubuz v čele s paní starostkou Renatou Zábojníkovou a panem místostarostou Gargulákem i celému zastupitelstvu za podporu školy. Velmi si vážíme spolupráce s komunitní školou a místními hasiči a z celého srdce bychom chtěly poděkovat rodičům, pro které tento školní rok nebyl jednoduchý, za trpělivost a úžasný přístup. Všichni naši žáci totiž „naskočili bez problémů na pravidelnou online výuku“, tím pádem jsme byli schopni zvládnou probrat učivo všech ročníků bez rozdílů. Naše škola se se zcela novou situací vypořádala na výbornou a všichni si odnášíme cenné zkušenosti. Maminky i tatínci obdrželi za svou práci „KORONA VYSVĚDČENÍ“ a malý dárek, který všechny přítomné potěšil. Na závěr jsme zhlédli filmové zpracování pěti let života na škole, jak šel čas… To už nezůstalo ani jedno oko suché. Děkuji z zpracování příběhu paní vychovatelce A. Kalivodové. Moc děkuji paní učitelce L. Pekařové za zvládnutí distanční výuky – online výuky, také paní školnici P. Vaďurové za přájemné zázemí. Pohodový slavnostní podvečer byl zakončen na Moštárně společným opékání špekáčků. V letošním školním roce byl pro žáky nově otevřen kroužek „VAŘENÍ“, který vedly paní Blanka Juříková s paní Petrou Vaďurovou, za což jim samozřejmě patří velký dík. Děti navařily a nachystaly pod odborným dohledem spousty dobrot. Jako upomínku dostali žáci od vedoucích krásnou kuchařku se svým jménem se všemi recepty, které stihli připravit. Pevně věřím, že tento kroužek bude fungovat i nadále, neboť se těší velké oblibě. Přeji žákům, rodičům, paním učitelkám a Vám všem krásné léto, báječné prázdniny prožité ve zdraví a 1. září se těšíme na viděnou.  Petra Výchopňová

Detail Aktuality

31.08.2020

Promoce 5. ročníku a spaní ve škole

V pátek nás čekala promoce a spaní ve škole. Všichni jsme se sešli v budově školy před pátou hodinou a naši rodiče si sedli na nachystané židle v horní třídě. Páťáci si napsali svoje poděkování paním učitelkám. Začaly hrát famfáry a my absolventi a všechny paní učitelky si nastoupili v talárech. Následovaly proslovy a poděkování obci Neubuz, předání dárků a diplomů a všichni jsme dostali růžičku. Mezi dárky jsme obdrželi každý 2 lístky do kina, rýsovací pomůcky a od paní starostky nový školní batoh. Rodičům jsme zatancovali We are family. Po písničce nejen na nás čekalo dojemné překvapení. Paní učitelky si přichystaly video, které představovalo celých 5 let v neubuzské škole. Bylo také přichystáno malé občerstvení. Po šesté hodině následoval přesun na Moštárnu, kde se opékaly špekáčky. To byla výborná večeře. V osm večer jsme se vrátili zpátky do školy a hráli hry. Mezitím pro nás paní učitelky nachystaly stezku odvahy. Po setmění to začalo – někteří šli samostatně, jiní po dvojicích za světla svíček a ty zvuky, které bylo slyšet – no, měli jsme nahnáno. Nakonec všichni zvládli dokončit zkoušku odvahy bez větších problémů. Spalo se ve spodní třídě, tam už byly předem přichystané spacáky. Dívali jsme se na Tajemství staré bambitky. Ráno po probuzení byla dobrovolná rozcvička – běh. Následovala snídaně, úklid tříd a sbalení věcí a už si pro nás začali přicházet rodiče. Moc se nám přespání líbilo a super jsme si to užili. Děkujeme paním učitelkám za organizaci programu. Kristýna Konečná a Martina Plšková

Detail Aktuality

31.08.2020

Výuka online

AKTUÁLNÍ SITUACE Když nám v úterý 10. března asi v 10 hodin dopoledne v době velké přestávky zavolala paní starostka s informací nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně uzavření všech škol od středy 11. března - nastal pro všechny velký šok! Nikdo z nás něco takového nečekal a popravdě řečeno na nic takového jsme nebyli připraveni a ani se na takovou situaci připravit nelze. Když jsem vzápětí informovala neubuzské žáky o vzniklé situaci, radovali se pouze dva. Ostatní školáci zůstali v rozpacích a nechtěli, aby se škola zavřela. Paní učitelky zadaly dětem úkoly na domácí procvičování. Všichni jsme tajně doufali, že se maximálně za 2 týdny uvidíme. Ovšem netrvalo dlouho a bylo jasné, že to nebude tak lehké... Po týdnu jsme se rozhodly a domluvily se společně s rodiči, že výuka bude probíhat online. Každý ročník má na Messengeru vytvořenou svou skupinu a pravidelně se připojujeme, komunikujeme a učíme se. Čtvrťáci s páťáky se tímto způsobem učí denně, prvňáčci a druháci minimálně 3 krát týdně. Chtěla bych vyjádřit velké poděkování všem rodičům, neboť se nám připojili k "nové" výuce všichni žáci. Tato situace je pro nás zcela nová, ale musíme ji zvládnout. Opakujeme učivo, píšeme diktáty i pravopisná cvičení, počítáme příklady, dokonce zvládáme i geometrii na dálku, vysvětlujeme nové učivo... Portály uvolnily zdarma pestrá procvičovací cvičení, tak žáci pracují zábavnou formou. Splněné domácí úkoly posílají děti obratem nám paním učitelkám Messengerem nebo mailem a dostávají známky. Snažíme se alespoň takovou formou ulevit rodičům, kteří chodí do zaměstnání a ještě mají s žáky vypracovávat úkoly. Paní učitelky, paní vychovatelka i paní školnice se také zapojily do celorepublikové akce a ve škole šijí roušky pro občany. Moc jim za tuto iniciativu děkuji. Přeji nám všem hodně síly, zachování dobré mysli i optimismu a především zdraví v této nelehké době. Pevně věříme, že se nám společně podaří tuto situaci úspěšně zvládnout a žáci brzy opět zasednout do školních lavic. za kolektiv ZŠ Neubuz Petra Výchopňová

Detail Aktuality