Obsah

Základní škola Neubuz

skola

Adresa: Neubuz 65, 763 15 p.Slušovice, (mapa)

Tel.: 577 983 515

Zřizovatel: Obec Neubuz, Neubuz č.91, p.Slušovice

Ředitelka školy:
Mgr. Petra Výchopňová

Základní škola Neubuz je malotřídní škola se dvěma třídami.
Učí se ve dvou třídách: I. (1. a 4. ročník) 8 žáků a ve II. třídě ( 2. a 5. ročník) 10 žáků.
Počet dětí na škole ve šk. roce 2019/2020 je 18.
Počet dětí ve ŠD 18.
Vyučuje se podle programu ŠVP ZV :"Od hraní přes bádání k vědění"

Provoz školy:
Školní vyučování začíná v 8,00 hodin
končí po 4. vyučovací hodině v 11:40 hodin

končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35 hodin
odpolední vyučování končí v 14.25 hodin

Počet pedagogů:

Školní družina: 1 vychovatelka
Školnice s úklidem, školní jídelna: 1 pracovnice

Novinky

27.03.2020

Zápis do 1. třídy - 2020 - základní informace

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne na Základní škole Neubuz dvěma možnými způsoby: - osobní návštěva zákonných zástupců ve škole dne 15. dubna 2020 od 13 do 16 hodin - elektronické podání v období 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisu, po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude však nyní součástí zápisu. Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 3. poštou 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Doložení rodných listů stačí prostou kopií mailem. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře. V případě nejasností se prosím obraťte na ředitelku školy Mgr. Petru Výchopňovou - tel. 605 146 396, email: zsneubuz@seznam.cz

Detail Aktuality

09.04.2020 - 13.04.2020

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny připadnou letos na 9.-13.dubna 2020

Detail Kalendář akcí

10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ UZAVŘENÍ PROVOZU VŠECH ZŠ s účinností od 11.3.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která se týkají uzavření provozu všech ZŠ. Opatření se vydávají v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění na území České republiky.

Detail Aktuality

23.04.2020

Výchovný koncert -Zlín

Ve čtvrtek 23.dubna 2020 nás čeká další z výchovných koncertů. Tentokrát s názvem : DĚTI DIRIGUJÍ

Detail Kalendář akcí

28.04.2020

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - MALENOVICE

V úterý 28.4. 2020 jedeme na dopravní hřiště do Malenovic.

Detail Kalendář akcí

30.04.2020

Divadlo - Zlín

Ve čtvrtek 30.dubna 2020 pojedeme na představení - Hrátky s čertem.

Detail Kalendář akcí

11.05.2020 - 15.05.2020

Škola v přírodě

Letošní škola v přírodě proběhne v týdnu od 11.5.-15.5.2020. Tentokrát pojedeme na rekreační chatu REVIKA do Vizovic.

Detail Kalendář akcí

22.06.2020

Slavnostní promoce

Slavnostní promoce a rozloučení s žáky 5.ročníku proběhne v pondělí 22.6.2020 od 16:30 v kulturní místnosti obce Neubuz.

Detail Kalendář akcí

23.06.2020

Všeminění

Sportovní soutěž na Všemině nás čeká 23.6.2020

Detail Kalendář akcí

26.06.2020

Vysvědčení

Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení proběhne 26.6.2020.

Detail Kalendář akcí